18 september 2012

Macro Economische Verkenning (MEV) 2013

Geraamd begrotingstekort blijft 2,7 procent in 2013

Persbericht
Het Centraal Planbureau (CPB) raamt dat de Nederlandse economie in 2013 aantrekt met een bescheiden groei van ¾ procent van het bruto binnenlands product (bbp), na een krimp van een ½ procent in 2012. Het begrotingstekort (EMU saldo) neemt af van 3,7 procent bbp in 2012 naar 2,7 procent in 2013 (17 miljard euro).

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Gerelateerde publicaties:
Kortetermijnraming september 2012

De Macro Economische Verkenning 2013, ISBN 978-90-1257-7-052, prijs 27,50 euro,  is vanaf 20 september 2012 in gedrukte versie te bestellen bij:

Sdu Servicecentrum Uitgeverijen
www.sdu.nl
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
Tel. 070-3789880

Downloads

Engels, Pdf, 1.1 MB
Engels, Excel, 27 KB
Engels, Excel, 27 KB
Engels, Excel, 34.5 KB
18 september 2012

Kortetermijnraming september 2012

Het CPB raamt dat de Nederlandse economie in 2013 aantrekt met een bescheiden groei van ¾ procent van het bruto binnenlands product (bbp), na een krimp van een ½ procent in 2012. Het begrotingstekort (EMU saldo) neemt af van 3,7 procent bbp in 2012 naar 2,7 procent in 2013 (17 miljard euro). Dit is de derde raming gepubliceerd in 2012.

Conclusies

Lees ook het bijbehorende persbericht (MEV 2013).

Kerngegevenstabel 2010-2013, MEV 2013

Internationale economie
 2010201120122013
Relevante wereldhandel (%)

11,3

4,0

1/4

3 1/2

Prijspeil goedereninvoer (%)

7,3

4,9

2

-1/4

Concurrentenprijs (%)

7,9

6,3

3 1/2

1 1/2

Olieprijs (Brent, $)

79,5

111,3

104

95

Eurokoers (dollars per euro)

1,33

1,39

1,27

1,25

Lange rente (stand in %)

3,0

2,9

2,0

2,4

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 2010201120122013
Bruto binnenlands product
(economische groei, %)

1,6

1,0

-1/2

3/4

Bruto binnenlands product
(BBP, in miljarden euro's)

588,7

602,0

607

622

Consumptie huishoudens (%)

0,3

-1,0

-1

0

Overheidsbestedingen (%)

0,3

-0,6

-3/4

-3/4

Bruto investeringen bedrijven-
sector, excl. woningen (%)
-5,2

10,2

-2 3/4

3 1/4

Uitvoer van goederen,
exclusief energie (%)

13,5

4,3

4 1/4

4 1/4

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)
9,7

3,8

-1/4

3 1/4

Wederuitvoer (%)

17,0

4,7

8 1/4

4 3/4

Invoer van goederen (%)

12,2

4,1

3 1/2

2 3/4

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
 2010201120122013
Prijspeil goederenuitvoer,
exclusief energie (%)

4,3

1,4

1

1

Prijsconcurrentiepositie (%)

2,2

0,8

3

1

Consumentenprijsindex
(CPI), alle huishoudens
2006=100

106,7

109,2

111 3/4

114

Inflatie (mutatie CPI),
alle huishoudens (%)

1,3

2,3

2 1/4

2

Afgeleide inflatie
(CPI), alle huishoudens (%)

1,1

2,2

2

3/4

Prijs bruto binnenlands
product (%)

1,1

1,2

1 1/4

1 3/4

Prijs nationale
bestedingen (%)

1,2

0,8

1 3/4

2

Contractloon
marktsector (%)

1,0

1,4

1 3/4

2 1/4

Loonvoet marktsector (%)

1,7

2,1

3 1/4

2 3/4

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

32500

33000

33000

33500

Koopkracht modaal,
alleenverdiener (%)

-1,2

-1,2

-2 1/4

-1/2

Koopkracht, statisch,
mediaan,
alle huishoudens (%)

-0,5

-0,9

-1 3/4

-3/4

Prijzen overheid (toelichting/begrippen)
 2010201120122013
Loonvoet sector overheid (%)

1,3

0,6

2 1/2

1/4

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers (%)

0,7

0,5

2

0

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) (%)

1,7

1,1

1 1/2

3 1/4

Prijs intermediair verbruik (%)

2,1

1,4

2 1/4

2 1/2

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

2,0

1,0

1 1/2

2

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 2010201120122013
Bevolking (x 1000 pers.)

16615

16693

16755

16820

Beroepsbevolking (15-74)
(x 1000 pers.)

8748

8744

8860

8890

Werkzame beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

8357

8357

8390

8365

Werkloze beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

391

387

470

520

Werkzame personen (%)

-0,4

0,7

0

-1/4

Beroepsbevolking
(15-74) (%)

-0,3

0,0

1 1/4

1/4

Werkzame beroeps-
bevolking (15-74) (%)

-1,1

0,0

1/2

-1/4

Werkloze beroeps-
bevolking (% van bb)

4,5

4,4

5 1/4

5 3/4

Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (% van bb)

5,5

5,3

6 1/4

7

Marktsector (toelichting/begrippen)
 2010201120122013
Productie (%)

1,1

1,4

-1 1/4

1

Arbeidsproductiviteit (%)

2,9

1,0

-1 1/4

2

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

-1,8

0,4

0

-1

Prijs toegevoegde waarde
(%)

2,0

0,3

1/2

3/4

Reële arbeidskosten (%)

-0,3

1,8

2 3/4

1 3/4

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

78,7

78,7

81 3/4

81 1/4

Collectieve sector
 2010201120122013
EMU-saldo (in % BBP)

-5,1

-4,5

-3,7

-2,7

EMU-schuld (in % BBP)

63,1

65,5

71,4

71,8

Collectieve lasten (in % BBP)

38,8

38,4

39,0

40,0

Economische groei in Nederland, 2008-2013

 Economische groei in Nederland, 2008-2013

naar boven 

Gerelateerde publicatie

naar boven

 

Contactpersonen

Edwin van de Haar Lees verder
Ruud Okker Lees verder

Contactpersonen

Edwin van de Haar Lees verder
Ruud Okker Lees verder

Lees meer over