18 september 2012

Macro Economische Verkenning (MEV) 2013

Geraamd begrotingstekort blijft 2,7 procent in 2013

Persbericht
Het Centraal Planbureau (CPB) raamt dat de Nederlandse economie in 2013 aantrekt met een bescheiden groei van ¾ procent van het bruto binnenlands product (bbp), na een krimp van een ½ procent in 2012. Het begrotingstekort (EMU saldo) neemt af van 3,7 procent bbp in 2012 naar 2,7 procent in 2013 (17 miljard euro).

Dat staat in de vandaag verschenen CPB publicatie Macro Economische Verkenning 2013. Deze cijfers wijken niet af van de conceptcijfers die op 22 augustus werden gepubliceerd.

De Nederlandse economie krimpt in 2012 met ½ procent. Voor 2013 is een licht herstel voorzien met een bbp-groei van ¾ procent. De binnenlandse bestedingen drukken de groei: zowel de consumptie van huishoudens als overheid daalt in beide jaren. De investeringen groeien in 2013 licht, na een krimp in 2012. De uitvoer presteert naar behoren, onder andere vanwege een licht herstel van de wereldhandel in 2013. Het beeld van de arbeidsmarkt blijft echter somber. Door de lage productie daalt de werkgelegenheid zowel dit als volgend jaar. In 2013 is de werkloosheid gemiddeld 5¾ procent, een percentage dat sinds het midden van de jaren negentig niet meer is voorgekomen. De mediane koopkracht vermindert met 1¾ procent in 2012 en met ¾ procent in 2013. Ook in de twee voorgaande jaren is de koopkracht gedaald. Bij elkaar komt deze daling over vier jaar uit op 4 procent.

Het feitelijk overheidstekort neemt af van 3,7 procent bbp in 2012 tot 2,7 procent bbp in 2013. Het structureel tekort (het feitelijk tekort gecorrigeerd voor de stand van de conjunctuur ligt lager en daalt naar 1,2 procent in 2013. De verbetering van het feitelijk tekort komt vooral door restrictief begrotingsbeleid en enigszins door het beperkte economisch herstel in 2013. In 2013 ligt het tekort voor het eerst sinds 2008 onder het 3 procent plafond uit het Verdrag van Maastricht. De vermindering van het tekort is vooral het gevolg van een stijging van de collectieve-lastendruk. Ondanks de afname van het overheidstekort loopt de overheidsschuld wel verder op, tot 71,8 procent bbp in 2013.

De Europese schuldencrisis blijft het belangrijkste neerwaartse risico. De recente besluitvorming van de Europese Centrale Bank, de uitspraak van het Duitse Constitutioneel Hof en wellicht ook de plannen voor de instelling van een Europese Bankenunie geven echter voor het eerst zicht op een structurele oplossing.

Lees ook het bijbehorende persbericht.

Gerelateerde publicaties:
Kortetermijnraming september 2012

De Macro Economische Verkenning 2013, ISBN 978-90-1257-7-052, prijs 27,50 euro,  is vanaf 20 september 2012 in gedrukte versie te bestellen bij:

Sdu Servicecentrum Uitgeverijen
www.sdu.nl
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
Tel. 070-3789880

Downloads

Engels, Excel, 34.5 KB
18 september 2012

Kortetermijnraming september 2012

Het CPB raamt dat de Nederlandse economie in 2013 aantrekt met een bescheiden groei van ¾ procent van het bruto binnenlands product (bbp), na een krimp van een ½ procent in 2012. Het begrotingstekort (EMU saldo) neemt af van 3,7 procent bbp in 2012 naar 2,7 procent in 2013 (17 miljard euro). Dit is de derde raming gepubliceerd in 2012.

Conclusies

Lees ook het bijbehorende persbericht (MEV 2013).

Kerngegevenstabel 2010-2013, MEV 2013

Internationale economie
 2010201120122013
Relevante wereldhandel (%)

11,3

4,0

1/4

3 1/2

Prijspeil goedereninvoer (%)

7,3

4,9

2

-1/4

Concurrentenprijs (%)

7,9

6,3

3 1/2

1 1/2

Olieprijs (Brent, $)

79,5

111,3

104

95

Eurokoers (dollars per euro)

1,33

1,39

1,27

1,25

Lange rente (stand in %)

3,0

2,9

2,0

2,4

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 2010201120122013
Bruto binnenlands product
(economische groei, %)

1,6

1,0

-1/2

3/4

Bruto binnenlands product
(BBP, in miljarden euro's)

588,7

602,0

607

622

Consumptie huishoudens (%)

0,3

-1,0

-1

0

Overheidsbestedingen (%)

0,3

-0,6

-3/4

-3/4

Bruto investeringen bedrijven-
sector, excl. woningen (%)
-5,2

10,2

-2 3/4

3 1/4

Uitvoer van goederen,
exclusief energie (%)

13,5

4,3

4 1/4

4 1/4

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)
9,7

3,8

-1/4

3 1/4

Wederuitvoer (%)

17,0

4,7

8 1/4

4 3/4

Invoer van goederen (%)

12,2

4,1

3 1/2

2 3/4

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
 2010201120122013
Prijspeil goederenuitvoer,
exclusief energie (%)

4,3

1,4

1

1

Prijsconcurrentiepositie (%)

2,2

0,8

3

1

Consumentenprijsindex
(CPI), alle huishoudens
2006=100

106,7

109,2

111 3/4

114

Inflatie (mutatie CPI),
alle huishoudens (%)

1,3

2,3

2 1/4

2

Afgeleide inflatie
(CPI), alle huishoudens (%)

1,1

2,2

2

3/4

Prijs bruto binnenlands
product (%)

1,1

1,2

1 1/4

1 3/4

Prijs nationale
bestedingen (%)

1,2

0,8

1 3/4

2

Contractloon
marktsector (%)

1,0

1,4

1 3/4

2 1/4

Loonvoet marktsector (%)

1,7

2,1

3 1/4

2 3/4

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

32500

33000

33000

33500

Koopkracht modaal,
alleenverdiener (%)

-1,2

-1,2

-2 1/4

-1/2

Koopkracht, statisch,
mediaan,
alle huishoudens (%)

-0,5

-0,9

-1 3/4

-3/4

Prijzen overheid (toelichting/begrippen)
 2010201120122013
Loonvoet sector overheid (%)

1,3

0,6

2 1/2

1/4

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers (%)

0,7

0,5

2

0

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) (%)

1,7

1,1

1 1/2

3 1/4

Prijs intermediair verbruik (%)

2,1

1,4

2 1/4

2 1/2

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

2,0

1,0

1 1/2

2

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 2010201120122013
Bevolking (x 1000 pers.)

16615

16693

16755

16820

Beroepsbevolking (15-74)
(x 1000 pers.)

8748

8744

8860

8890

Werkzame beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

8357

8357

8390

8365

Werkloze beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

391

387

470

520

Werkzame personen (%)

-0,4

0,7

0

-1/4

Beroepsbevolking
(15-74) (%)

-0,3

0,0

1 1/4

1/4

Werkzame beroeps-
bevolking (15-74) (%)

-1,1

0,0

1/2

-1/4

Werkloze beroeps-
bevolking (% van bb)

4,5

4,4

5 1/4

5 3/4

Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (% van bb)

5,5

5,3

6 1/4

7

Marktsector (toelichting/begrippen)
 2010201120122013
Productie (%)

1,1

1,4

-1 1/4

1

Arbeidsproductiviteit (%)

2,9

1,0

-1 1/4

2

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

-1,8

0,4

0

-1

Prijs toegevoegde waarde
(%)

2,0

0,3

1/2

3/4

Reële arbeidskosten (%)

-0,3

1,8

2 3/4

1 3/4

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

78,7

78,7

81 3/4

81 1/4

Collectieve sector
 2010201120122013
EMU-saldo (in % BBP)

-5,1

-4,5

-3,7

-2,7

EMU-schuld (in % BBP)

63,1

65,5

71,4

71,8

Collectieve lasten (in % BBP)

38,8

38,4

39,0

40,0

Economische groei in Nederland, 2008-2013

 Economische groei in Nederland, 2008-2013

naar boven 

Gerelateerde publicatie

naar boven