24 december 2020

Wereldhandelsmonitor oktober 2020

In oktober 2020 is de handel wereldwijd opnieuw gegroeid met 0.7% ten opzichte van september 2020. Door aanhoudende groei van de wereldhandel sinds juni is de handelsgroei nog zo’n 0,7% onder het niveau van eind 2019. De groei in oktober is wel een stuk lager dan in september, toen de wereldhandel nog met 2,7% toe nam. De maanden november en december, waarin de verspreiding van corona wereldwijd snel ging, kunnen nog een negatieve invloed hebben op de wereldhandel, maar over deze periode hebben wij nu nog geen gegevens beschikbaar.

Lees het volledige persbericht.

Wereldwijde ontwikkelingen in internationale handel en industriële productie, oktober 2020:

  • Het  wereldhandelsvolume is in oktober 0,7% toegenomen ten opzichte van september, volgend op een stijging van 2,7% in september (initiële schatting: 2,1%).
  • Het momentum van de wereldhandel was in oktober 10,2% (niet-geannualiseerd; momentum september: 12,5% gelijk aan initiële schatting).
  • De wereldwijde industriële productie is in oktober 0,7% toegenomen ten opzichte van september (ontwikkeling september: 1,3%, initiële schatting: 0,9%).
  • Het momentum van de wereldwijde industriële productie was in oktober 6,0% (niet-geannualiseerd; momentum september: 7,9%, initiële schatting: 7,6%).

De verwachting is dat op maandag 25 januari 2021 om 12:00 uur de eerstvolgende maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor wordt gepubliceerd.

De maandelijkse CPB Wereldhandelsmonitor is een instrument waarmee het CPB de ontwikkeling van de wereldhandel volgt en wordt gepubliceerd in opdracht van de Europese Commissie. Het duurt twee maanden voordat de cijfers beschikbaar zijn. Neem voor vragen contact op met wtm@cpb.nl.

Lees ook het bijbehorende CPB Achtergronddocument 'The CPB World Trade Monitor: technical description (update 2020)'. In september 2016 (beginnende met de monitor voor juli 2016) is het basisjaar van de WTM verlegd van 2005 naar 2010. Toelichting van de procedure en de uitkomsten is te vinden in de te downloaden bijlage (CPB Memo 'Change of base year WTM').

Als u dat wilt, kunnen we u een e-mail sturen zodra een nieuwe update van de CPB Wereldhandelsmonitor verschijnt. Als u zich wilt aanmelden voor de alerteringsservice, meld u dan aan op de aanmeldingspagina voor "CPB Cijfers".

De Wereldhandelsmonitor wordt mede gefinancierd door DG ECFIN (directoraat-generaal Economische en financiële zaken van de Europese Commissie).