17 december 2020

Werkplan 2021

Dit is het Werkplan 2021 van het Centraal Planbureau (CPB). Het bevat de belangrijkste plannen van het CPB voor 2021. Het werkplan begint met een voorwoord van directeur Pieter Hasekamp, die in maart 2020 is gestart bij het CPB, waarin hij terugblikt op het bewogen jaar 2020 en daarna een overzicht schetst van de belangrijkste plannen voor het komende jaar.
No title

Het werkplan is opgesteld conform de ‘Aanwijzingen voor de Planbureaus’. Het wordt vastgesteld door de directeur van het CPB, nadat het door de Ministerraad is besproken en er inhoudelijk is afgestemd met de Centrale Plancommissie (CPC), de externe adviescommissie van het CPB. Aangezien het CPB organisatorisch deel uitmaakt van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, blijven financiële en/of administratieve zaken buiten beschouwing; deze verlopen via het ministerie. 

Downloads

Werkplan 2021
Pdf, 919.9 KB