21 december 2021

Werkplan 2022

Dit werkplan van het CPB geeft een voorschot op de prioriteiten van het bureau voor 2022 en blikt terug op de werkzaamheden van het bureau in 2021.
De kalender van 2021 en 2022 in beeld

Het werkplan is opgesteld conform de ‘Aanwijzingen voor de Planbureaus’. Het wordt vastgesteld door de directeur van het CPB, nadat het door de Ministerraad is besproken en er inhoudelijk is afgestemd met de Centrale Plancommissie (CPC), de externe adviescommissie van het CPB. Aangezien het CPB organisatorisch deel uitmaakt van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, blijven financiële en/of administratieve zaken buiten beschouwing; deze verlopen via het ministerie.

Downloads

Werkplan 2022
Pdf, 525.8 KB