16 december 2022

Werkplan 2023

Dit werkplan van het CPB gaat in op de prioriteiten van het bureau in 2023 en blikt terug op de werkzaamheden in 2022. Als bijlage is het meerjarenonderzoeksplan 2022-2024 bijgevoegd. Op basis van het strategisch meerjarenonderzoeksplan worden de jaarlijkse werkplannen opgesteld. Daarbij gaat het om een concrete uitwerking van onderzoeksprojecten die dat jaar gestart worden.
agenda 2023

Het werkplan is opgesteld conform de ‘Aanwijzingen voor de Planbureaus’. Het wordt vastgesteld door de directeur van het CPB, nadat het door de Ministerraad is besproken en er inhoudelijk is afgestemd met de Centrale Plancommissie (CPC), de externe adviescommissie van het CPB. Aangezien het CPB organisatorisch deel uitmaakt van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, blijven financiële en/of administratieve zaken buiten beschouwing; deze verlopen via het ministerie.

Contactpersonen