Zoekresultaten

Er zijn 5 zoekresultaten.
28 september 2018

Beoordeling ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’

Deze CPB Notitie gaat in op maatregelen in het zgn. ‘Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord’ (VHK) zoals dat door het Klimaatberaad is vastgesteld.

21 september 2010

Toelichting ontwikkeling winstgevendheid MEV 2011

Dit memo geeft aanvullende details over de berekening en de interpretatie van de winstquote.

11 maart 2010

Arbeidskosten per eenheid product CEP 2010

In dit memo wordt de ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product in Nederland en van de concurrenten meer gedetailleerd besproken.

15 september 2009

Arbeidskosten per eenheid product MEV 2010

In dit memorandum wordt de ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product in Nederland en van de concurrenten meer gedetailleerd besproken.

19 mei 2009

Het zwarte gat: reëel probleem of fata morgana?

Nederlandse besparingen lijken te verdwijnen in wat door Arnold Kusters in de jaren negentig "het zwarte gat" werd genoemd.