23 maart 2022

Analyse van de internationale handelssancties tegen Rusland

Nederland indirect afhankelijk van Russische energie, effect sancties op termijn beperkt

Persbericht
De huidige handelssancties die de Europese Unie en een aantal andere landen hebben opgelegd aan Rusland, hebben ook economische gevolgen voor deze landen zelf. Op middellange termijn is de impact voor de Nederlandse economie beperkt, omdat de handel met Rusland klein is en Nederland meer gaat handelen met andere landen. Binnen Europa wordt Nederland als handelsland wel relatief zwaarder getroffen dan veel andere landen. Als de Russische energietoevoer naar Europa stokt, zal Nederland op de korte termijn te maken krijgen met hogere importprijzen van energie, maar ook van andere goederen via handel in productieketens. Dit blijkt uit de CPB-publicatie ‘Analyse van de internationale handelssancties tegen Rusland’ die op 23 maart is gepubliceerd.
Protest tegen Rusland

In de publicatie zet het CPB de mogelijke mondiale effecten op een rij van de huidige handelssancties en wat er kan gebeuren als de ‘sanctielanden’ te maken krijgen met een stop van de toevoer van Russische olie en gas. 

Handelssancties

Rusland is geen grote handelspartner van Nederland. De in- en uitvoer bedragen respectievelijk ongeveer 1% en 3% van onze totale handel. De huidige handelssancties hebben een grote impact op de Russische economie. Nederland als handelsland wordt relatief harder geraakt dan andere EU-landen, naast landen waarvan de economie sterk is geïntegreerd met Rusland, zoals de Baltische Staten. Op de middellange termijn is de impact minder groot, omdat Nederland meer met andere landen gaat handelen. 

Gas

Van het gas dat wij in Nederland gebruiken, is circa 15% afkomstig uit Rusland. Ondanks die beperkte directe afhankelijkheid, kunnen de economische gevolgen van het dichtdraaien van de gaskraan toch groot zijn. Dit komt doordat Nederland via productieketens sterk verbonden is met andere Europese landen. Qua bedrijfstakken zijn vooral de motorvoertuigenbranche en de kledingindustrie relatief het meest kwetsbaar. Deze bedrijfstakken zijn zeer afhankelijk van internationale waardeketens voor hun in- en outputs. De Europese economie is op haar beurt sterk verweven met de invoer van Russisch gas en olie. Dit betekent dat Nederland flink geraakt kan worden als de Russische energietoevoer naar Europa stokt, niet alleen via hogere prijzen voor importen van energie, maar ook van andere goederen. Deze verwevenheid onderstreept het belang voor Nederland van een Europa-brede aanpak van mogelijke energietekorten.  

Contactpersonen

Lees meer over