23 september 2013

Tegenbegrotingen 2014

Het CPB heeft op verzoek van een aantal politieke partijen de ex-ante budgettaire effecten van een aantal wijzigingsvoorstellen voor de begroting 2014 bezien.

De wijzigingsvoorstellen in de tegenbegrotingen worden afgezet tegen de kabinetsvoorstellen in de Miljoenennota 2014, zoals deze door het CPB in de Macro Economische Verkenning (MEV) 2014 zijn verwerkt.

Doorgerekende tegenbegroting 2014 van:

Contactpersonen

Daniel van Vuuren
Edwin van de Haar