14 augustus 2013

Kerngegevens 2011-2014 voor de concept-MEV 2014

Geactualiseerde CPB-raming 2013-2014

Persbericht
Het Centraal Planbureau (CPB) heeft vandaag een geactualiseerde macro-economische raming voor de jaren 2013 en 2014 naar het kabinet gestuurd ten behoeve van de afronding van de besluitvorming over de begroting van 2014.

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht.

Kerngegevenstabel 2011-2014, voorlopige raming concept-MEV 2014

Internationale economie
 2011201220132014
Relevante wereldhandel (%)

4,0

0,7

1 1/2

3 3/4

Prijspeil goedereninvoer (%)

5,1

2,7

-1 1/2

0

Concurrentenprijs (%)

6,3

4,1

1/4

1/2

Olieprijs (Brent, $)

111,3

111,7

105

103

Eurokoers (dollars per euro)

1,39

1,28

1,32

1,32

Lange rente (stand in %)

3,0

1,9

1,9

2,4

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 2011201220132014
Bruto binnenlands product
(economische groei, %)

0,9

-1,2

-1 1/4

3/4

Bruto binnenlands product
(BBP, in miljarden euro's)

599,0

599,3

603

616

Consumptie huishoudens (%)

-1,1

-1,6

-2 1/4

-3/4

Overheidsbestedingen (%)

-0,6

-0,8

-1 1/4

1

Bruto investeringen bedrijven-
sector, excl. woningen (%)
12,3

-2,9

-11 1/4

2

Uitvoer van goederen,
exclusief energie (%)

4,4

1,9

2 3/4

4 1/4

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)
3,8

0,7

1

3 1/2

Wederuitvoer (%)

4,9

3,0

4 1/4

5

Invoer van goederen (%)

4,7

3,6

-1/4

4 1/4

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Prijspeil goederenuitvoer,
exclusief energie (%)

2,1

0,8

-1/4

1/2

Prijsconcurrentiepositie (%)

-0,2

2,4

1/2

3/4

Consumentenprijsindex
(CPI), alle huishoudens
2006=100

109,2

111,9

115

117 1/2

Inflatie (mutatie CPI),
alle huishoudens (%)

2,3

2,5

2 3/4

2

Afgeleide inflatie
(CPI), alle huishoudens (%)

2,2

2,1

1 1/2

1 3/4

Prijs bruto binnenlands
product (%)

1,1

1,3

1 3/4

1 1/2

Prijs nationale
bestedingen (%)

0,7

1,8

2

1 3/4

Contractloon
marktsector (%)

1,4

1,6

1 1/2

1 1/2

Loonvoet marktsector (%)

1,9

1,8

1 3/4

2

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

33500

33000

32500

33000

Koopkracht modaal,
alleenverdiener (%)

-1,2

-2,5

-1 3/4

-1 1/4

Koopkracht, statisch,
mediaan,
alle huishoudens (%)

-1,0

-2,5

-1 1/4

0

Prijzen overheid (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Loonvoet sector overheid (%)

0,8

1,7

1 1/4

2

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers (%)

0,5

1,5

1 1/4

1 3/4

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) (%)

1,1

2,5

3

1 3/4

Prijs intermediair verbruik (%)

1,4

2,5

2 1/2

1 1/2

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

1,0

1,2

1 1/4

1

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 2011201220132014
Bevolking (x 1000 pers.)

16693

16754

16795

16840

Beroepsbevolking (15-74)
(x 1000 pers.)

8746

8878

8950

9005

Werkzame beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

8357

8409

8335

8330

Werkloze beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

389

469

615

670

Werkzame personen (%)

0,7

-0,2

-3/4

0

Beroepsbevolking
(15-74) (%)

0,0

1,5

3/4

1/2

Werkzame beroeps-
bevolking (15-74) (%)

0,0

0,6

-1

0

Werkloze beroeps-
bevolking (% van bb)

4,4

5,3

7

7 1/2

Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (% van bb)

5,4

6,4

8 1/2

9 1/4

Marktsector (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Productie (%)

1,4

-1,9

-1 3/4

1

Arbeidsproductiviteit (%)

1,0

-1,6

-3/4

1 3/4

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

0,5

-0,2

-1

-3/4

Prijs toegevoegde waarde
(%)

0,3

1,8

3/4

1 3/4

Reële arbeidskosten (%)

1,6

0,0

3/4

1/4

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

79,0

80,5

82

80 3/4

Collectieve sector
 2011201220132014
EMU-saldo (in % BBP)

-4,3

-4,1

-3,0

-3,9

EMU-schuld (in % BBP)

65,7

71,3

74,5

76,3

Collectieve lasten (in % BBP)

38,6

39,0

39,9

40,2

naar boven

Contactpersonen

Edwin van de Haar Lees verder
Dick Morks +31 6 51681611 Lees verder