17 februari 2020

Het schatten van de financiële cyclus met een rang-gereduceerd multivariaat toestand-ruimte-model

Aan het begin van deze eeuw waren economen nog van mening dat het financiële systeem, met uitzondering van de invloed van monetair beleid, amper invloed had op de reële economie. Na de val van Lehman Brothers en de Grote Recessie van 2008, en de Eurocrisis van 2010 werd het echter duidelijk dat een crisis in het financiële systeem de hele economie met zich mee naar beneden kon trekken. Veel onderzoek is gedaan naar de wisselwerking tussen fluctuaties in het financiële systeem en in de rest van de economie. Dit onderzoek ontwikkelt een maatstaf voor de cyclische fluctuaties in het financiële systeem, een zogeheten financiële cyclus.
primary image nl 740x420

Wij onderzoeken of wij een unieke financiële cyclus voor Nederland en de VS kunnen schatten. Recent onderzoek maakt inschattingen van de financiële cyclus op basis van meerdere indicatoren. Ons onderzoek richt zich op één gecombineerde indicator, die in een multivariaat model op basis van een aantal financiële en macro-economische variabelen is geschat. De indicator laat zien dat de financiële cyclus gemiddeld achttien jaar duurt en in de aanloop naar 2008  al dalende was. In vervolgonderzoek gaan wij in op de vraag in hoeverre financiële cycli voor ontwikkelde economieën invloed hebben op de reële economie.

Inmiddels hebben wij al aanwijzingen gevonden dat de financiële cyclus invloed heeft op de effectiviteit van begrotingsbeleid: De impact van de financiële cyclus op begrotingsbeleid

In dit onderzoek wordt de dynamiek van de financiële cyclus bepaald door een trigonometrische cycluscomponent. We identificeren één financiële cyclus op basis van meerdere tijdreeksen door rangreductie op te leggen aan deze cycluscomponent. Het model bevat ook andere componenten om de invloeden van de conjunctuurcyclus, seizoensinvloeden, trends en groeivoeten te kunnen opvangen. Op deze manier kunnen we voor deze effecten controleren bij het schatten van de financiële cyclus. We passen ons model toe op Amerikaanse en Nederlandse data en concluderen dat een model op basis van krediet en huizenprijzen voldoende is om de financiële cyclus te schatten.

Lees meer over