7 mei 2020

Kansrijk innovatiebeleid: update

Kansen voor innovatiebeleid

Persbericht
Om innovatie te stimuleren zou Nederland meer gebruik kunnen maken van prijsvragen en innovatieve aanbestedingen. Bedrijven en onderzoeksinstituten gaan waarschijnlijk meer uitgeven aan research & development (r&d) als ze meer subsidie krijgen. Dat zijn enkele bevindingen van het Centraal Planbureau (CPB) in de vandaag gepubliceerde update Kansrijk innovatiebeleid.
primary-image 740x420

Deze publicatie bevat een overzicht van de effecten van acht verschillende maatregelen op het terrein van innovatiebeleid. Voor bedrijven is de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) een belangrijke stimulans voor hun r&d-activiteiten. Verhogen van de subsidie verhoogt waarschijnlijk de uitgaven die ze daaraan doen. Onbekend is of deze maatregelen netto bijdragen aan de maatschappelijke welvaart.

Met een op te richten Innovatietestfonds kan de overheid het inzicht vergroten in de werking en effecten van innovatie-instrumenten. Internationaal gezien wordt in Nederland weinig gebruik gemaakt van innovatieve aanbestedingen en prijsvragen om oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen te stimuleren. Ervaringen in de Verenigde Staten wijzen erop dat Nederland hierdoor belangrijke kansen mist.

De publicatie verschijnt midden in de coronacrisis. Van de maatregelen worden vooral de structurele effecten beschreven. In een aantal gevallen zullen bepaalde budgettaire effecten op korte termijn anders zijn dan op het moment van schrijven was voorzien. Dat geldt vooral voor de budgettaire effecten van maatregelen bij de WBSO en de Innovatiebox. 

De update Kansrijk Innovatiebeleid is onderdeel van de nieuwe reeks Kansrijk Beleid 2020, die voortbouwt op de reeks uit 2016. Deze update bevat een vernieuwde tabel en een geactualiseerde beschrijving van het innovatiebeleid. De beschouwingen uit de publicatie van 2016 zijn nog steeds geldig. Het Centraal Planbureau (CPB), het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) publiceren deze reeks als voorbereiding op de landelijke verkiezingen in 2021. Per beleidsterrein worden de effecten van vele mogelijke en voorgestelde maatregelen op een grondige manier op een rijtje gezet.

Het belangrijke verschil met Kansrijk innovatiebeleid (2016) is de nieuwe tabel met beleidsmaatregelen. Deze vervangt de tabellen uit de eerdere studie. De beschouwingen en analyses uit Kansrijk Innovatiebeleid (2016) zijn nog steeds geldig. Om deze update zelfstandig leesbaar en actueel te houden heeft deze een nieuwe inleiding en een nieuwe beschrijving van het innovatiebeleid gekregen. 

Auteurs