21 januari 2021

Kind van lageropgeleide ouders loopt al vroeg achter

De ontwikkeling van verschillende vaardigheden in de vroege jeugd is mede bepalend voor iemands latere arbeidsmarktkansen. Al voordat kinderen naar de basisschool gaan, blijken er meetbare en aanhoudende verschillen in vaardigheden tussen de verschillende sociaaleconomische groepen in Nederland. Kinderen van ouders met een lager opleidingsniveau of een lager inkomen presteren minder goed op het gebied van taal en rekenen dan kinderen van ouders met een hoger opleidingsniveau of hoger inkomen. Deze verschillen verdwijnen niet gedurende hun jeugd en schooltijd.

Deze statistiek is op 21 januari 2021 gepubliceerd in vakblad Economisch Statistische Berichten (ESB).  Zie ook de bijlage (download).