4 februari 2021

Lage rente vergroot financiële risico's

Vanwege de chronisch lage rente kunnen beleggers op zoek gaan naar rendement door meer risico te nemen. In hoeverre vindt zo’n search for yield plaats onder Nederlandse financiële instellingen? En welke risico’s kan dit met zich meebrengen voor de financiële en macro-economische stabiliteit?

IN HET KORT

  • Nederlandse verzekeraars, beleggingsfondsen en banken beleggen een toenemend deel in riskante producten.
  • De kredietwaardigheid van de leningen- en obligatieportefeuille van verzekeraars en pensioenfondsen neemt af.
  • De search for yield waar dit op duidt, leidt tot een groter risico op financiële instabiliteit en macro-economische schommelingen.

Dit onderzoek is op 4 februari 2021 gepubliceerd in vakblad Economisch Statistische Berichten (ESB).  Zie ook de bijlage (download).

Contactpersonen

Photo of Bert Kramer
Bert Kramer +31 6 11034794 Lees verder
Photo of Beau Soederhuizen
Beau Soederhuizen +31 6 52658469 Lees verder