Persberichten

8 november 2019

Meer dan helft huurtoeslagen en kindgebonden budgetten moet achteraf gecorrigeerd worden

Meer dan de helft van de uitbetaalde huurtoeslagen en kindgebonden budgetten moet achteraf gecorrigeerd worden. Drie op de tien huishoudens vraagt te veel aan en moet daarom achteraf terugbetalen....

5 november 2019

Meer milieuwinst mogelijk uit recycling

Er is meer milieuwinst mogelijk uit recycling, bijvoorbeeld door een exportheffing of -verbod voor kunststofverpakkingsafval naar een aantal landen. Uitgebreidere producentenverantwoordelijkheid kan de recyclebaarheid...

1 november 2019

Klimaatakkoord doorgerekend

Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat heeft het Centraal Planbureau (CPB) de klimaatmaatregelen van het kabinet-Rutte III doorgerekend. Het pakket aan maatregelen bouwt voort op het...

31 oktober 2019

Doorrekening klimaatakkoord vrijdag 1 november vanaf 9:30 uur onder embargo beschikbaar

Op verzoek van de minister van Economische Zaken en Klimaat heeft het Centraal Planbureau (CPB) de klimaatmaatregelen van het kabinet-Rutte III doorgerekend. Vrijdag 1 november om 12:00 uur publiceert het CPB deze...

28 oktober 2019

Betere gebiedsontwikkeling als vastgoedeigenaar meebetaalt

Het kan efficiënt en rechtvaardig zijn om eigenaren en gebruikers van vastgoed te laten meebetalen aan ruimtelijke ontwikkeling als zij daarvan profiteren. De lusten en lasten van een investering worden op die manier...

17 oktober 2019

Gebrek aan informatie bemoeilijkt aanpak cyberveiligheid

Het is vaak onduidelijk wat de financiële én maatschappelijke gevolgen van digitale aanvallen en spionage zijn. Deze onduidelijkheid wordt veroorzaakt doordat organisaties: 1) niet iedere aanval opmerken; 2) niet...

16 oktober 2019

Persuitnodiging “De doorrekening van verkiezingsprogramma’s internationaal vergeleken”

Hierbij nodigen wij de pers/media namens het Centraal Planbureau (CPB) en de Raad van State van harte uit voor de bijeenkomst “De doorrekening van verkiezingsprogramma’s door internationale bril”....

11 oktober 2019

Directeur Laura van Geest verlaat CPB

Laura van Geest vertrekt als directeur van het Centraal Planbureau (CPB). Per 1 februari 2020 legt zij de dagelijkse leiding van het bureau neer. Zij start vanaf dat moment als voorzitter van het bestuur van de...

17 september 2019

Gure wind uit het buitenland drukt groei in 2020

De Nederlandse economische groei valt door de gure wind uit het buitenland terug. De werkloosheid bereikt haar laagste punt in 2019, maar blijft volgend jaar nog steeds uitzonderlijk laag....

12 september 2019

Inkomen moeders daalt sterk na geboorte kind

Het gemiddelde inkomen van vrouwen daalt sterk in de eerste twee jaar na de geboorte van het eerste kind, terwijl er slechts een zeer beperkt effect is op het inkomen van mannen. Het verschil wordt niet kleiner in de...