Persberichten

22 december 2021

CPB-macromodel Saffier in nieuw jasje

Het Centraal Planbureau heeft zijn macro-economische model van de Nederlandse economie - Saffier - vernieuwd. Recente economische inzichten en ontwikkelingen zijn in de nieuwe versie verwerkt....

Foto van een telraam en de code van het saffiermodel
16 december 2021

Inzet wijkteams vermindert gebruik van zwaardere ouderenzorg niet

Hoewel gemeenten met wijkteams meer individuele begeleiding en dagbesteding hebben geleverd, heeft dit niet geleid tot minder gebruik van wijkverpleging of verpleeghuiszorg ten opzichte van gemeenten zonder wijkteam....

een dame van de thuiszorg is bij een client thuis aan het werk
23 november 2021

Moeilijk bereikbare jongeren krijgen meer jeugdhulp als wijkteams zelf behandelen

Gemeentelijke wijkteams die zelf behandelen en actief de wijk ingaan, zijn beter in staat om jongeren van ouders met lage inkomens en jongeren met een migratieachtergrond te bereiken....

Een meisje met zorgen
17 november 2021

Hogere eigen bijdrage verpleeghuis leidt tot uitstel van verpleeghuisopname

De stijging van de eigen bijdrage voor verpleeghuiszorg in 2013 leidde tot uitstel van verpleeghuisopname, met name onder ouderen van wie de eigen bijdrage fors steeg. Door het uitstel nam de thuiszorg licht toe....

15 oktober 2021

Steeds minder jonge mannen werken sinds de financiële crisis van 2008

Het afgelopen decennium is het aandeel jonge mannen dat werkt afgenomen. Met name onder mannen in de leeftijd van 25 tot en met 44 jaar is de afname fors, met een daling van 5 procentpunt in tien jaar tijd....

jonge mannen aan het werk
7 oktober 2021

Centrale coördinatie en betere informatie kunnen gelijke toegang tot school bevorderen

Niet alle leerlingen kunnen op de school van hun eerste keuze terecht. Als te veel leerlingen zich bij een school aanmelden, wordt er met loting of andere plaatsingsregels gewerkt. Die regels verschillen per school en...

Kinderen gaan naar school
28 september 2021

Coronasteunpakket 2020 effectief, maar verstoorde bedrijvendynamiek

De door de overheid verleende coronasteun in 2020 is effectief geweest. Het voorkwam een sterke stijging van de werkloosheid en heeft bedrijven overeind gehouden. Naar schatting hebben dankzij het steunbeleid tussen de...

Corona-icoon, de kuchende mens
24 september 2021

Wereldhandel loopt terug

Het wereldhandelsvolume daalde in juli 2021 met 0,9% ten opzichte van juni, toen de handelsgroei 0,7% bedroeg. Met deze daling is het momentum van de wereldhandel voor het eerst na de uitbraak van de COVID-19-pandemie...

Wereldhandel juli 2021
21 september 2021

Krachtig herstel Nederlandse economie, maar onzekerheid corona blijft

Ervan uitgaande dat er geen grootschalige nieuwe contactbeperkingen nodig zijn, groeit de economie in 2021 met bijna 4%, gevolgd door 3,5% groei in 2022. De werkloosheid stijgt licht tot 3,5% in 2022....

Illustratie voor de MEV 2022
17 september 2021

Persuitnodiging CPB Lecture 2021: De toekomst van werk

Donderdagmiddag 23 september vindt de jaarlijkse CPB Lecture plaats. David Autor (Massachusetts Institute of Technology) spreekt over de toekomst van werk. Wat zijn de gevolgen van technologische verandering en...