Persberichten

18 juni 2020

Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banen

Met het huidige kabinetsbeleid neemt de armoede in Nederland de komende jaren met ruim een kwart toe. De stijging van armoede komt met name door de verlaging van de bijstand tot en met 2035....

Image for Verminderen van armoede mogelijk maar kost geld en banen
16 juni 2020

Ongekende bbp-daling van 6% in 2020, onzekerheid groot

Contactbeperkende maatregelen om de pandemie tegen te gaan, hebben in Nederland geleid tot een uitzonderlijke terugval in economische activiteiten van zo’n 10 à 15%. Om de grote onzekerheid over het verloop van de...

Image for Ongekende bbp-daling van 6% in 2020, onzekerheid groot
12 juni 2020

Jeroen Dijsselbloem lid toezichtsorgaan CPB

Jeroen Dijsselbloem is benoemd tot lid van de Centrale Plan Commissie (CPC), het advies- en toezichtsorgaan van het Centraal Planbureau.

Image for Jeroen Dijsselbloem lid toezichtsorgaan CPB
12 juni 2020

Historische daling aantal werkenden is internationaal gezien beperkt: samenhang met beleid

De historisch sterke daling in het aantal werkzame personen in Nederland in april is vanuit internationaal perspectief beperkt. De daling in het aantal werkzame personen was relatief beperkt in landen die hebben ingezet...

Image for Historische daling aantal werkenden is internationaal gezien beperkt: samenhang met beleid
10 juni 2020

Persuitnodiging juniraming 2020

Op dinsdag 16 juni 2020 om 7 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) enkele scenario’s voor de economische ontwikkeling, inclusief een basisraming. Om 9 uur zal Pieter Hasekamp, directeur van het CPB, de cijfers...

9 juni 2020

Betere spreiding eigen bijdragen verlaagt financieel risico verpleeghuiszorg

Door naast het pensioeninkomen en financieel vermogen ook de overwaarde uit het huis vanaf de eerste dag mee te nemen bij het bepalen van de eigen bijdrage voor verpleeghuiszorg kan de overheid het financieel risico van...

Image for Betere spreiding eigen bijdragen verlaagt financieel risico verpleeghuiszorg
4 juni 2020

Lastenverlichting levert meer op voor huishoudens dan subsidies op wonen

Het verminderen van subsidies voor koopwoningen en sociale huurwoningen kan de woningschaarste verkleinen. Daardoor wordt het gemakkelijker voor huishoudens om een woning te vinden die past bij hun voorkeuren en...

Image for Lastenverlichting levert meer op voor huishoudens dan subsidies op wonen
2 juni 2020

Coronacrisis legt kwetsbaarheden financiële systeem bloot

Hoewel zeker Nederlandse banken weerbaarder zijn dan in 2008, brengt de coronacrisis bestaande kwetsbaarheden in het financieel systeem opnieuw aan het licht. Door de omvang van de schok kan de coronacrisis grote...

28 mei 2020

Persuitnodiging Risicorapportage Financiële Markten 2020

Op dinsdag 2 juni 2020 om 10.00 uur publiceert het Centraal Planbureau (CPB) de Risicorapportage Financiële Markten. Om 9 uur zal Pieter Hasekamp, directeur van het CPB, de risicorapportage op achtergrondbasis...

28 mei 2020

Experimenten bijstand: ontheffing sollicitatieplicht zorgt niet voor minder uitstroom naar werk

Als bijstandsgerechtigden ontheven worden van hun verplichtingen heeft dat geen negatief effect op hun uitstroom uit de bijstand. Er stromen soms wel meer bijstandsgerechtigden naar deeltijdbanen als ze meer begeleid...