Persberichten

12 mei 2022

Kwart rechthebbende mbo-studenten maakt geen gebruik van aanvullende beurs

In 2019 had meer dan de helft van de mbo-studenten die in aanmerking kwamen voor studiefinanciering recht op een aanvullende beurs. Ruim een kwart (26,5%) van deze studenten maakte hiervan echter geen gebruik....

Leerling-lassers krijgen onderwijs van hun docent
4 mei 2022

CPB start nieuw programma Brede Welvaart

Het Centraal Planbureau gaat brede welvaart verder verankeren in zijn algehele werk met de start van het nieuwe programma Brede Welvaart. Het programma bestaat uit een aantal nieuwe projecten en intensivering van...

meerdere kinderen houden een wereldbol vast boven zichzelf in de lucht
14 april 2022

CPB analyseert voorstellen tweede ronde Nationaal Groeifonds

Het CPB heeft een analyse gemaakt van 34 voorstellen die zijn ingediend voor de tweede ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF). De analyses (quickscans) vormen input voor het advies aan het kabinet van de...

Nationaal Groeifonds
25 maart 2022

Belastingen leiden veel minder tot inkomensherverdeling dan overheidsuitgaven

De herverdeling van inkomens tussen Nederlandse huishoudens vindt vooral plaats door overheidsuitgaven zoals toeslagen en bijstand, en veel minder door belastingheffing. Ook blijkt dat hogere inkomens geen groter deel...

belastinggeld
24 maart 2022

Europese klimaatvoorstellen: economische aandachtspunten en gevolgen voor Nederland

Met het Europese klimaatpakket ‘Fit for 55’ kunnen de EU-klimaatdoelen tegen relatief lage kosten gerealiseerd worden, al geldt dit niet voor alle onderdelen uit het pakket. Daarnaast geeft Fit for 55 aanleiding om...

Energiecentrale en een windmolen
23 maart 2022

Nederland indirect afhankelijk van Russische energie, effect sancties op termijn beperkt

De huidige handelssancties die de Europese Unie en een aantal andere landen hebben opgelegd aan Rusland, hebben ook economische gevolgen voor deze landen zelf. Op middellange termijn is de impact voor de Nederlandse...

Protest tegen Rusland
16 maart 2022

In somber scenario kan aanhoudende dreiging ook Nederlandse economie hard raken

Als de oorlog in Oekraïne naast een hogere energieprijs ook een daling van de wereldhandel en de investeringsbereidheid veroorzaakt, dan kan de Nederlandse economie dit jaar in een kortdurende recessie belanden....

Verdieping CEP 2022
9 maart 2022

Stijging energieprijs heeft ongelijke effecten; onzekerheid domineert raming

De Russische inval in Oekraïne brengt naast veel leed, ook onzekerheid met zich mee. Het belangrijkste economische gevolg voor Nederland is op dit moment een nog hogere energieprijs....

Centraal Economisch Plan 2022
8 maart 2022

CPB start onderzoek naar effect diversiteitsquotum beursgenoteerde bedrijven

Sinds 1 januari 2022 moet een nieuwe benoeming in de raad van commissarissen (rvc) van beursgenoteerde bedrijven bijdragen aan een evenwichtige man-vrouwverhouding (ten minste een derde vrouwen en een derde mannen)....

Een foto die gelijkheid symboliseerd van een mannetje en een vrouwtje op een weegschaal
3 maart 2022

Scenario-analyse: regulier beleid kan economische gevolgen corona opvangen

Het coronasteunbeleid voor bedrijven en werkenden stopt per 1 april 2022. Eventuele nieuwe economische schokken als gevolg van corona kunnen het beste worden opgevangen met regulier beleid (“automatische...

CPB Coronapublicatie