Persberichten

20 december 2018

Ouderen en vrouwen werken aanzienlijk meer

Ouderen zijn in de afgelopen twintig jaar spectaculair meer gaan werken. Dit geldt voor alle opleidingsniveaus, ongeacht migratieachtergrond en huishoudsamenstelling. Vooral in de leeftijdscategorie van 60 tot 65 jaar...

19 december 2018

CPB: Economie draait goed, maar hoogtepunt voorbij

Ook volgend jaar is de groei van de Nederlandse economie met 2,2% nog stevig. Na groeipercentages van 2,9% in 2017 en 2,6% in 2018 is de piek van de groei achter de rug. De groei vlakt af.

7 december 2018

Digitalisering vraagt modernisering innovatiebeleid

Om innovatie te stimuleren in het digitale tijdsperk is aanpassing van het innovatiebeleid van de overheid nodig. Beleid kan beter aansluiten bij de manier waarop bedrijven innoveren. Dit is veranderd door de digitalisering van de economie.

23 november 2018

Lagere productiviteitsgroei oorzaak beperkte loonstijging

Om de lonen in de toekomst sterker te laten stijgen, is het nodig dat de arbeidsproductiviteit, oftewel de productie per werknemer, sneller toeneemt.

31 oktober 2018

In Nederland is nauwelijks sprake van verdringing op de arbeidsmarkt

Op de Nederlandse arbeidsmarkt bestaan voor de meeste groepen geen aanwijzingen voor verdringing.

15 oktober 2018

Nederland internationaal in kopgroep cyberveiligheid

Nederlandse bedrijven en de overheid zijn in vergelijking met andere landen goed beschermd tegen cybercriminaliteit.

28 september 2018

Beperkte beoordeling CPB van maatregelen klimaatakkoord

Op verzoek van de voorzitter van het Klimaatberaad Ed Nijpels, heeft het Centraal Planbureau (CPB) gekeken of er al een beoordeling kan worden gegeven van de maatregelen in het Voorstel voor hoofdlijnen van het Klimaatakkoord (VHKA). In de meeste gevallen blijkt dit nog niet het geval en kan het CPB geen uitspraken doen over budgettaire, lasten- en inkomenseffecten. Voor de klimaattafels Mobiliteit en Elektriciteit is wel een aantal maatregelen beoordeeld op budgettaire en lasteneffecten.

25 september 2018

Verschuiving tussen ozb en rijksbijdrage leidt niet tot aanpassing gemeentelijke heffingen

De beperking van de onroerendezaakbelasting (ozb) leidt niet tot een aanpassing van andere gemeentelijke heffingen.

18 september 2018

Economie bloeit, maar internationale onzekerheden worden sterker

De Nederlandse economie staat nog steeds in bloei, met groeicijfers van 2,8% dit jaar en 2,6% in 2019. De werkloosheid daalt naar 3,5% en de meeste huishoudens zien hun koopkracht er op vooruitgaan.

7 september 2018

CPB: slimmere belasting op auto’s kan veiligheid vergroten

Een slimmere belasting op auto’s kan de veiligheid vergroten. Consumenten kunnen bijvoorbeeld worden gestimuleerd om de veiligste auto’s te kopen door de aanschafsbelasting (bpm) daarvan te verlagen en die voor onveilige auto’s te verhogen.