Persberichten

24 juni 2021

Traditionele rolverdeling lijkt meer bepalend bij inkomensdaling moeders dan aanbod kinderopvang

Nederlandse vrouwen leveren flink in op hun inkomen als ze kinderen krijgen, terwijl dat niet geldt voor mannen. Het Centraal Planbureau onderzocht twee mogelijke oorzaken: beschikbaarheid van kinderopvangplaatsen en...

Image for Traditionele rolverdeling lijkt meer bepalend bij inkomensdaling moeders dan aanbod kinderopvang
22 juni 2021

CPB: gunstige vooruitzichten Nederlandse economie

De economie herstelt zich snel nu het aantal besmettingen afneemt en de vaccinatiegraad toeneemt. De economie groeit in 2021 en 2022 met ruim 3% per jaar. De werkloosheid blijft in 2022 beperkt tot 4,1%, vrijwel gelijk...

Image for CPB: gunstige vooruitzichten Nederlandse economie
3 juni 2021

Persuitnodiging achtergrondbriefing juniraming

Op dinsdag 22 juni publiceert het Centraal Planbureau de juniraming. CPB-directeur Pieter Hasekamp licht de raming om 09.00 uur op achtergrondbasis toe aan geïnteresseerde journalisten....

27 mei 2021

Bouwstenen voor nieuw databeleid

Data vormen een steeds belangrijker onderdeel van de economie en bieden kansen om maatschappelijke uitdagingen op te lossen. De markt voor data werkt echter niet goed doordat keuzes van individuele consumenten en...

Image for Bouwstenen voor nieuw databeleid
26 mei 2021

Herstelbeleid voor levensvatbare bedrijven met hoge schulden

Sommige bedrijven zitten door de coronacrisis zo diep in de schulden, dat het problematisch is. Vooral de horeca, cultuur en recreatie en vervoer en opslag zagen hun omzet scherp dalen....

Image for Herstelbeleid voor levensvatbare bedrijven met hoge schulden
25 mei 2021

Planbureaus pleiten voor samenhangend herstelbeleid gericht op herstel én transitie

Verbind het herstelbeleid voor de korte termijn aan langetermijndoelen op het gebied van brede welvaart en andere maatschappelijke opgaven: van steun naar herstel én transitie. Dat hebben de drie directeuren van de...

Image for Planbureaus pleiten voor samenhangend herstelbeleid gericht op herstel én transitie
25 mei 2021

Gevolgen coronacrisis Nederlandse financiële stelsel beperkt

Het Nederlandse financiële stelsel is vooralsnog stabiel genoeg om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen. Mede door de goede uitgangspositie van voor de crisis en dankzij het steunbeleid van de overheid zijn de...

Image for Gevolgen coronacrisis Nederlandse financiële stelsel beperkt
4 mei 2021

Geef meer ruimte voor keuzes bij vermogensopbouw

De vermogensopbouw van Nederlandse huishoudens is lang niet altijd optimaal. Een aanzienlijke groep huishoudens bouwt weinig vermogen op, of heeft het vastzitten in een eigen woning of pensioenfonds....

Image for Geef meer ruimte voor keuzes bij vermogensopbouw
9 april 2021

CPB analyseert voorstellen eerste ronde Nationaal Groeifonds

Het CPB heeft een analyse gemaakt van de veertien voorstellen die zijn ingediend voor de eerste ronde van het Nationaal Groeifonds (NGF). De analyses vormen input voor het advies aan het kabinet van de...

1 april 2021

Planbureaus hebben Commissie Wetenschappelijke Integriteit

Op 1 april 2021 hebben de planbureaus CPB, PBL en SCP gezamenlijk een Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) ingesteld.

Image for Planbureaus hebben Commissie Wetenschappelijke Integriteit