Kopafbeelding publicaties CPB

Aspecten winstgevendheid bedrijven (CEP 2011)

CPB Achtergronddocument, 22 maart 2011

In de investeringsparagraaf en het hoofdstuk over de financieel economische ontwikkelingen van het CEP 2011 (paragrafen 3.2 en 3.3) wordt geschreven over de winstgevendheid en de solvabiliteit van niet-financiële bedrijven. In dit achtergrondmemo wordt meer gedetailleerd ingegaan op verschillende aspecten van de winstgevendheid van bedrijven.

Behorend bij:

Deel deze pagina