13 maart 2013

Centraal Economisch Plan (CEP) 2013

Zwakke groei economie door achterblijven consumptie

Persbericht
De krimp van de Nederlandse economie in 2013 wordt vooral veroorzaakt door het achterblijven van de binnenlandse bestedingen. De voorzichtige groei in 2014 komt bijna volledig uit de aantrekkende wereldhandel. Dat zegt prof. dr Coen Teulings, directeur van het CPB, vandaag in een toelichting op het Centraal Economisch Plan 2013 (CEP).
No title

De kerncijfers uit het CEP werden twee weken geleden bekend gemaakt en zijn sindsdien onveranderd gebleven. Het CPB verwacht dat het begrotingstekort 3,3 procent bedraagt in 2013 en 3,4 procent in 2014. Ondanks enig herstel later in het jaar krimpt het bbp-volume in 2013 met ½ procent. In 2014 groeit de economie weer, en wel met 1 procent. De werkloosheid loopt in 2013 met 90.000 personen op tot 560.000 en in 2014 tot 575.000.

De particuliere consumptie neemt naar verwachting af in 2013, minus 1½ procent door lagere loon- en uitkeringsinkomens en lagere huizenprijzen. De reële woningprijzen zijn met 23 procent gedaald sinds 2008. Zelfs als rekening gehouden wordt met de lagere inkomens en huizenprijzen blijft de consumptiegroei achter sinds 2009. Een factor die daar mogelijk een rol in gespeeld heeft is het feit dat het consumentenvertrouwen in Nederland sterk gedaald is vanaf 2008. In 2014 neemt de consumptie weer enigszins toe (1/4 procent) door een lichte verbetering van het besteedbaar inkomen.

Gerelateerd:

Volg ons: Twitter (@centraalpb) en op Facebook (CentraalPlanbureau)

foto van de publicatieomslag (CEP 2013)

Lees het bijbehorende persbericht of bekijk de presentatie van Coen Teulings, zoals gebruikt op 13 maart 2013.

Gerelateerde publicaties:

Het Centraal Economisch Plan 2013, ISBN 978-90-1257-777-9,
vanaf 23 maart 2013 in gedrukte versie te bestellen bij:

Sdu Servicecentrum Uitgeverijen
www.sdu.nl
Postbus 20014
2500 EA Den Haag
Tel. 070-3789880
De prijs bedraagt 35 euro (incl. BTW)

Het Centraal Economisch Plan (CEP) wordt jaarlijks in maart/april gepubliceerd. In deze publicatie worden de economische vooruitzichten voor het lopende en het komende jaar gepresenteerd. In dit geval zijn er dus ramingscijfers t/m 2014 opgenomen.

Downloads

Engels, Excel, 35.5 KB
13 maart 2013

Tekortreducerende maatregelen 2011-2017

Vanaf 2011 zijn netto tekortreducerende maatregelen genomen door de achtereenvolgende kabinetten. In dit CPB Achtergronddocument worden de diverse pakketten weergegeven en geaggregeerd. Dit CPB Achtergronddocument behoort bij het Centraal Economisch Plan 2013 (CEP).

Downloads

Auteurs

Wim Suyker
13 maart 2013

Presentatie Centraal Economisch Plan 2013

Dit is de presentatie die door Coen Teulings is gebruikt tijdens de persconferentie op 13 maart 2013, waarbij het Centraal Economisch Plan 2013 is gepresenteerd.

Lees ook het persbericht behorend bij het Centraal Economisch Plan 2013.

Downloads

13 maart 2013

Kortetermijnraming maart 2013

De krimp van de Nederlandse economie in 2013 wordt vooral veroorzaakt door het achterblijven van de binnenlandse bestedingen. De voorzichtige groei in 2014 komt bijna volledig uit de aantrekkende wereldhandel. Dat maakt het CPB bekend in het Centraal Economisch Plan 2013.

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht.

Kerngegevenstabel 2011-2014, CEP 2013

Internationale economie
 2011201220132014
Relevante wereldhandel (%)

4,0

0,5

2 3/4

5

Prijspeil goedereninvoer (%)

4,9

2,6

-1 1/4

3/4

Concurrentenprijs (%)

6,3

2,4

-1/2

3/4

Olieprijs (Brent, $)

111,3

111,7

109

109

Eurokoers (dollars per euro)

1,39

1,29

1,31

1,31

Lange rente (stand in %)

2,9

1,9

2,0

2,3

Volume bestedingen en buitenlandse handel
 2011201220132014
Bruto binnenlands product
(economische groei, %)

1,0

-0,9

-1/2

1

Bruto binnenlands product
(BBP, in miljarden euro's)

602,0

602,8

610

626

Consumptie huishoudens (%)

-1,0

-1,5

-1 1/2

1/4

Overheidsbestedingen (%)

-0,6

-0,2

-1/4

1/2

Bruto investeringen bedrijven-
sector, excl. woningen (%)
10,2

-2,5

1/2

2 1/4

Uitvoer van goederen,
exclusief energie (%)

4,3

2,2

3 1/4

5

Uitvoer van in Nederland
geproduceerde goederen (%)
3,8

-0,3

2 1/2

3 3/4

Wederuitvoer (%)

4,7

4,5

4 1/4

6

Invoer van goederen (%)

4,1

3,4

2

4 1/2

Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Prijspeil goederenuitvoer,
exclusief energie (%)

1,4

0,6

-3/4

3/4

Prijsconcurrentiepositie (%)

0,9

1,9

1/2

1/4

Consumentenprijsindex
(CPI), alle huishoudens
2006=100

109,2

111,9

115

117 1/2

Inflatie (mutatie CPI),
alle huishoudens (%)

2,3

2,5

2 3/4

2

Afgeleide inflatie
(CPI), alle huishoudens (%)

2,2

2,1

1 3/4

1 3/4

Prijs bruto binnenlands
product (%)

1,2

1,1

1 1/2

1 1/2

Prijs nationale
bestedingen (%)

0,8

1,8

1 3/4

2

Contractloon
marktsector (%)

1,4

1,7

1 3/4

2

Loonvoet marktsector (%)

2,1

2,2

2 1/4

2 3/4

Bruto modaal inkomen
(in euro's)

33500

33000

33000

33500

Koopkracht modaal,
alleenverdiener (%)

-1,2

-2,5

-1 1/2

-3/4

Koopkracht, statisch,
mediaan,
alle huishoudens (%)

-1,0

-2,5

-1 1/4

3/4

Prijzen overheid (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Loonvoet sector overheid (%)

0,6

2,5

1 1/4

2 1/4

Prijs overheidsconsumptie
beloning werknemers (%)

0,5

2,0

3/4

2

Prijs overheidsconsumptie,
netto materieel (IMOC) (%)

1,1

1,4

2 3/4

1 3/4

Prijs intermediair verbruik (%)

1,4

2,1

2 1/4

1 3/4

Prijs bruto overheids-
investeringen (IBOI) (%)

1,0

1,1

1 3/4

1 1/4

Arbeidsmarkt (internationale definitie 'beroepsbevolking', tenzij anders vermeld)
 2011201220132014
Bevolking (x 1000 pers.)

16693

16754

16800

16845

Beroepsbevolking (15-74)
(x 1000 pers.)

8746

8879

8940

8970

Werkzame beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

8357

8409

8380

8395

Werkloze beroepsbevolking
(15-74) (x 1000 pers.)

389

470

560

575

Werkzame personen (%)

0,7

-0,2

-1/2

0

Beroepsbevolking
(15-74) (%)

0,0

1,5

3/4

1/4

Werkzame beroeps-
bevolking (15-74) (%)

0,0

0,6

-1/4

1/4

Werkloze beroeps-
bevolking (% van bb)

4,4

5,3

6 1/4

6 1/2

Werkloze beroepsbevolking
volgens nationale
definitie (% van bb)

5,4

6,4

7 3/4

7 3/4

Marktsector (toelichting/begrippen)
 2011201220132014
Productie (%)

1,4

-1,8

-1/2

1 1/4

Arbeidsproductiviteit (%)

1,0

-1,4

1/2

1 1/2

Werkgelegenheid in
arbeidsjaren (%)

0,4

-0,4

-1

-1/4

Prijs toegevoegde waarde
(%)

0,3

1,7

0

1 1/4

Reële arbeidskosten (%)

1,8

0,5

2 1/4

1 1/2

Arbeidsinkomensquote
(niveau in %)

78,7

80,4

81 1/2

81 1/4

Collectieve sector
 2011201220132014
EMU-saldo (in % BBP)

-4,5

-4,0

-3,3

-3,4

EMU-schuld (in % BBP)

65,5

71,4

74,0

75,0

Collectieve lasten (in % BBP)

38,4

38,8

39,9

40,1

Economische groei in Nederland, 2008-2014

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2008 t/m 2014

naar boven 

Gerelateerde publicaties

naar boven