Kopafbeelding publicaties CPB

Het financieel vermogen in box-3: verdeling en belasting

CPB Achtergronddocument, 16 maart 2015

In dit CPB Achtergronddocument wordt informatie over de belasting op en de verdeling van het vermogen in box 3 (zie ook Centraal Economisch Plan (CEP) 2015 hoofdstuk 1.2) gepresenteerd.

Lees het Centraal Economisch Plan 2015.

Allereerst bespreekt paragraaf 2 een aantal aanvullende analyses over de ongelijkheid van vermogens en belastingdruk in box 3. Vervolgens worden verschillende varianten voor het belasten van (het rendement op) financiële vermogens uitgewerkt in paragraaf 3. Tot slot worden in paragraaf 4 de aannames die bij het uitgevoerde onderzoek zijn gebruikt nader toegelicht. Hierbij worden de gebruikte (micro)data besproken, alsmede de koppelingen tussen verschillende bestanden die daarbij plaats hebben gevonden. Ook wordt de kwantificering van een aantal variabelen die van belang zijn voor de gepresenteerde scenario’s besproken.

Deel deze pagina