Kopafbeelding publicaties CPB

Beoordeling van technische veronderstellingen over wisselkoersen, olieprijzen en rentes (CEP 2015)

CPB Achtergronddocument, 16 maart 2015

Dit CPB Achtergronddocument presenteert een beoordeling van de technische veronderstellingen voor de raming van vier variabelen: de euro-dollarwisselkoers, de olieprijs, de lange rente in het eurogebied en de korte rente in het eurogebied.

Dit achtergronddocument begeleidt het Centraal Economisch Plan 2015.

De genoemde vier variabelen worden gebruikt als exogenen in ramingen voor de wereldeconomie en ramingen voor de Nederlandse economie.

Eerst presenteren we een kort overzicht van de theorie en van de ramingsmethoden die worden gebruikt in de literatuur en door internationale organisaties. Daarna vergelijken we de gemiddelde voorspelfout van een raming gebaseerd op een ‘dronkenmanswandeling’ (Engels: random walk) met die gebaseerd op futures of swap-prijzen. Wij voeren deze analyse uit op historische data en berekenen de voorspelfouten één tot acht kwartalen vooruit. We onderzoeken ook of het van belang is om de observatie van de laatste dag voorafgaand aan de ramingen te nemen, in plaats van de gemiddelde observatie over de voorafgaande week, twee weken, maand of het voorafgaande kwartaal.

Tot slot verantwoorden we onze toekomstige ramingsmethode waartoe we op basis van drie criteria hebben besloten: ramingsnauwkeurigheid, interne consistentie en uitvoerbaarheid en aansluiting bij de literatuur en de internationale praktijk

Deel deze pagina