10 mei 2016

Literatuuronderzoek over de economische gevolgen van TTIP

We vergelijken studies over de verwachte economische effecten van het Transatlantische Handels en Investerings Pact (TTIP). Qua methodologie kunnen de studies worden onderscheiden in Computable General Equilibrium (CGE) modellen en Structural Gravity (SG) modellen.

De voorspelde welvaartswinst verschilt sterk per studie en deze verschillen zijn vooral te verklaren door twee componenten: verschillen in de verwachte verlaging van de handelskosten als gevolg van TTIP en verschillen in de economische modellering van de welvaartseffecten van deze reducties. Na een zorgvuldige beoordeling van de studies concluderen we dat betrouwbare schattingen van de verlaging van de handelskosten tussen de 3% en 15% liggen. Betrouwbare welvaartseffecten liggen tussen 0,2% en 2% stijging van het bruto binnenlands product (BBP).

Auteurs

Hugo Rojas-Romagosa
Eddy Bekkers