Publicaties


26 januari 2022

Handelsbaten van de EU en de interne markt

Het Nederlandse bruto binnenlands product (bbp) ligt structureel 3,1% hoger door de handelsvoordelen van de Europese Unie. Hiermee is Nederland één van de landen die het meest baat hebben van de toegenomen handel door de EU.

handelsbaten EU
20 januari 2022

Vermogensongelijkheid: een complex probleem

Hoe kun je vermogensongelijkheid goed berekenen? Dat is een lastige vraag waarmee we niet alleen bij het CPB in Nederland worstelen, maar ook bijvoorbeeld in Frankrijk, stelt CPB-medewerker Nicoleta Ciurila in haar column.

foto van Nicoleta Ciurila
13 januari 2022

Hoe ver kunnen gazelles lopen? Groeipatronen van reguliere bedrijven, snelle groeiers en startups

Snel groeiende bedrijven en startups krijgen veel aandacht van beleidsmakers. Veel landen proberen de komst van dit soort bedrijven te stimuleren om zodoende economische groei te bevorderen....

13 januari 2022

Omzien en vooruitblikken: van wachten naar verwachten

Het geduld van de samenleving is danig op de proef gesteld in 2021, stelt directeur Pieter Hasekamp in zijn column. Het is aan het nieuwe kabinet om perspectief te bieden – en het CPB kan helpen daaraan een realistische economische onderbouwing te geven.

portretfoto van Pieter Hasekamp
11 januari 2022

Presentatie 'Analyse coalitieakkoord'

De directeur van het CPB, Pieter Hasekamp, heeft deze presentatie gebruikt op 11 januari 2022, tijdens een briefing in de Tweede Kamer in Den...

presentatie analyse coalitieakkoord
11 januari 2022

Analyse economische en budgettaire effecten van het coalitieakkoord

Extra geld voor beleidsprioriteiten, toename overheidstekort en schuld. Het CPB houdt er, mede gegeven de krappe arbeidsmarkt, rekening mee dat niet alle geplande middelen binnen de kabinetsperiode kunnen worden besteed. Per saldo geeft het akkoord een bestedingsimpuls van 26,1 mld euro in 2025.

Analyse coalitieakkoord