10 november 2021

Visitatiecommissie ingesteld

De externe toezichthouder op het werk van het CPB, de Centrale Plancommissie (CPC), heeft een externe commissie benoemd die vanaf begin volgend jaar een visitatie van het bureau gaat doen. De leden van deze commissie zijn Paul Schnabel (voorzitter), Wimar Bolhuis, Simone Boitelle, Harry Garretsen, Hylke Vandenbussche en Gita Salden.
Een bureau met een stapel publicaties en een laptop

De nu aangestelde commissie bestaat uit onafhankelijke deskundigen en volgt het visitatieprotocol van de KNAW (SEP)

Volgens de ‘Aanwijzingen op de Planbureaus’ moet er periodiek een systematische evaluatie van ieder planbureau plaatsvinden. Hierbij wordt gekeken naar de beleidsrelevantie, maatschappelijke relevantie, wetenschappelijke kwaliteit en toekomstbestendigheid. Het CPB beschouwt dit als een belangrijk moment om te toetsen waar het bureau staat. Vóór de zomer van 2022 zal de evaluatie gepubliceerd worden. De vorige evaluatie vond plaats in 2016.