16 januari 2020

Werkplan 2020

Dit is het Werkplan 2020 van het Centraal Planbureau (CPB). Het bevat de belangrijkste plannen van het CPB voor 2020, het jaar waarin het CPB 75 jaar bestaat! Het werkplan begint met een korte terugblik op 2019. In de terugblik zijn kerncijfers opgenomen die als infographic worden gepresenteerd.

In 2020 bestaat het CPB 75 jaar en dit wil het CPB niet ongemerkt voorbij laten gaan. Er zal, naast een intern feest, een conferentie worden georganiseerd met als thema ‘Bridging the gap between theory and practice’. Hierbij zal aandacht zijn voor de wijze waarop economische inzichten gedeeld kunnen worden met het grote publiek. Ook de CPB Lecture zal in het teken staan van ons 75-jarige bestaan. 

Laura van Geest zal het bureau per 1 februari 2020 verlaten. Pieter Hasekamp wordt per 1 maart 2020 de nieuwe directeur van het CPB. Een belangrijk punt van aandacht voor de nieuwe directeur zal de doorrekening van de verkiezingsprogramma’s zijn. 

Downloads

Werkplan 2020
Pdf, 626.7 KB

Het werkplan 2020 van het Centraal Planbureau (CPB) geeft een overzicht van de belangrijkste plannen voor het komende jaar. Een centrale rol is daarin weggelegd voor de beoogde publicaties: 13 Policy Briefs, 12 Discussion Papers, 7 notities en 2 nieuwe boeken in de Kansrijk-reeks (met daarnaast updates van de bestaande boeken, zie overzicht in hoofdstuk 3 van de Kansrijk-delen en een overzicht van alle publicaties in bijlage 2).  Ook zal het CPB komend jaar, zoals gebruikelijk, een fors aantal  ad-hoc-notities produceren, in reactie op verzoeken die in de loop van het jaar worden gedaan. Waar mogelijk zoekt het CPB de samenwerking met PBL om tot gezamenlijke studies te komen, zie bijlage 2 voor een overzicht.

Het werkplan is opgesteld conform de ‘Aanwijzingen voor de Planbureaus’. Het wordt vastgesteld door de directeur van het CPB, nadat het door de Ministerraad is besproken en er inhoudelijk is afgestemd met de Centrale Plancommissie (CPC), de externe adviescommissie van het CPB. In een eerder stadium zijn belanghebbenden geconsulteerd, met name de verschillende departementen: EZK, SZW, OCW, VWS, VenJ, BuZa, IenW, BZK, FIN en VNG. Een deel van het werk wordt door hen gefinancierd.  
Aangezien het CPB organisatorisch deel uitmaakt van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, blijven financiële en/of administratieve zaken buiten beschouwing; deze verlopen via het ministerie.