Zoekresultaten

Er zijn 206 zoekresultaten voor *.
1 april 2010

Hervorming van het Nederlandse woonbeleid

Publicatie

Hervorming van het Nederlandse woonbeleid kan met belangrijke doelmatigheidswinsten gepaard gaan.

11 maart 2010

Arbeidskosten per eenheid product CEP 2010

Publicatie

In dit memo wordt de ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product in Nederland en van de concurrenten meer gedetailleerd besproken.

10 februari 2010

Hoge bomen in de polder; globalisering en topbeloningen in Nederland

Publicatie

Dit CPB Document analyseert de oorzaken van de groei van topbeloningen in Nederland.

10 februari 2010

De introductie van huishoudelijke arbeid in een levensloopmodel

Publicatie

In dit document analyseren we de effecten van de introductie van huishoudelijke arbeid in het levensloopmodel zoals dat is ontwikkeld door Van Erp en De Hek (200).

8 januari 2010

Beoordeling IJsselsprong Zutphen

Publicatie

Het CPB en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) zijn door het Kabinet gevraagd ruim 20 projecten te toetsen.

17 december 2009

De invloed van sociaal kapitaal op criminaliteit: aanwijzingen uit Nederland

Publicatie

Verschillen in sociaal kapitaal tussen Nederlandse gemeenten verklaren mede de verschillen in criminaliteit.

16 december 2009

Algemeen rapport AIECE; ingediend op de algemene vergadering van 5-6 november 2009

Publicatie

De afname van de wereldproductie zal in 2009 de grootste zijn na de Tweede Wereldoorlog.

11 december 2009

Second opinion kKBA Agenda voor de Afsluitdijk

Publicatie

Verkeer en Waterstaat heeft het CPB verzocht een second opinion te geven op de kKBA die is uitgevoerd door Decisio BV i.s.m. Tauw

25 november 2009

Ontwikkeling en verdeling van de marginale druk in 2001-2011

Publicatie

Een analyse en de feitelijke ontwikkeling van de effectieve marginale druk op looninkomen in Nederland tussen 2001 en 2011.

12 november 2009

De bijdrage van handelsbeleid aan de openheid van de Nederlandse economie

Publicatie

De toename van de handel wordt vooral door de toename van het bbp veroorzaakt.