Zoekresultaten

Er zijn 228 zoekresultaten voor *.
7 september 2011

Presentatie "Private pensioenen voor Europa"

Publicatie

Dit is de presentatie die door Casper van Ewijk gebruikt is tijdens de publicatie van de CPB Policy Brief 2011/07 "Private Pensions for Europe", bij instituut Bruegel, op 7 september 2011 in Brussel.

5 september 2011

Internationale handel, economische groei en duurzaamheid

Publicatie

Achtergronddocument bij CPB Boek 3: “Monitor Duurzaam Nederland 2011”

5 september 2011

Monitor Duurzaam Nederland 2011

Publicatie

De kwaliteit van leven in Nederland is hoog in vergelijking met andere Europese landen. Maar onze welvaart lijkt op termijn niet zonder meer houdbaar te zijn.

Image for Monitor Duurzaam Nederland 2011
22 juli 2011

Decentralisatie van de Bijstand en de toename van instroom in de Wajong

Publicatie

In deze studie gaan we na of bij de decentralisering van de bijstand naar gemeenten sprake is geweest van afwentelingsgedrag naar de Wajong.

Image for Decentralisatie van de Bijstand en de toename van instroom in de Wajong
10 juni 2011

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader

Publicatie

Het voorstel voor een sociaal akkoord over de aow en de aanvullende pensioenen verbetert de houdbaarheid van de overheidsfinanciën met 0,7% bbp.

Image for Sociaal akkoord aow en Witteveenkader
9 mei 2011

Effect op huizenprijzen van het maximeren van hypothecaire leningen op basis van taxatiewaarde en bruto inkomen

Publicatie

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen opgesteld, die per 1 augustus 2011 wordt ingevoerd.

Image for Effect op huizenprijzen van het maximeren van hypothecaire leningen op basis van taxatiewaarde en bruto inkomen
28 april 2011

Presentatie 'Wijkeffecten'

Publicatie

Dit is de presentatie die door Coen Teulings is gebruikt tijdens een presentatie op 28 april 2011, bij het Ministerie van Financiën in Den Haag.

6 april 2011

'Defined Benefit' Pensioenfondsen: Een Welvaartsanalyse van Risicodeling en Arbeidsmarktverstoringen

Publicatie

In dit CPB Discussion Paper staan twee beleidsvragen centraal. Beide hebben betrekking op de welvaartseffecten van publieke 'defined benefit' (DB) pensioenfondsen.

Image for 'Defined Benefit' Pensioenfondsen: Een Welvaartsanalyse van Risicodeling en Arbeidsmarktverstoringen
30 maart 2011

Risicoverdeling bij hervorming van het aanvullend pensioen

Publicatie

Deze notitie analyseert een aantal aspecten die van belang zijn bij een hervorming van het aanvullend pensioen. Het doel is om kwantitatief inzicht te geven in de centrale bouwstenen van een nieuw pensioencontract.

Image for Risicoverdeling bij hervorming van het aanvullend pensioen
29 maart 2011

Flexibele uittreding

Publicatie

Flexibele uittreding - de mogelijkheid om individueel de datum te kiezen waarop men stopt met werken - helpt om het pensioenrisico en risico’s met betrekking tot gezondheid en productiviteit op te vangen.

Image for Flexibele uittreding