Zoekresultaten

Er zijn 11 zoekresultaten voor *.
20 december 2004

Eenheid of verscheidenheid in de onderzoeksagenda's? Over de bèta-gerichte R&D-specialisatiepatronen van wetenschap en bedrijven in Nederland

Publicatie

Waarom maakt in Nederland het bedrijfsleven zo weinig gebruik van het toch goede wetenschappelijke onderzoek?

9 december 2004

Een open bestel in het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs

Publicatie

Open bestel niet zomaar invoeren, liever eerst experimenteren.

26 november 2004

Vier vergezichten op Nederland; productie, arbeid en sectorstructuur in vier scenario's tot 2040

Publicatie

Deze studie brengt mogelijke ontwikkelingen voor de Nederlandse economie in beeld door middel van vier scenario's.

3 augustus 2004

Contra-expertise op AWT-advies 'de prijs van succes'

Publicatie

Heeft de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT) een goed advies over 'matching' uitgebracht?

20 juli 2004

Does reducing student support affect educational choices and performance? Evidence from a Dutch reform

Publicatie

Deze studie onderzoekt de invloed van studiefinanciering op studiekeuze (universiteit versus hoger beroepsonderwijs) en

20 juli 2004

Private bijdragen voor hoger onderwijs; profiteren van het profijtbeginsel

Publicatie

Privaat rendement hoger onderwijs 7 à 9%.

20 juli 2004

Returns to university education; evidence from an institutional reform

Publicatie

Met de invoering van de zogenoemde Tweefasen Structuur in 1982 is de nominale duur van een opleiding in het wetenschappe

26 april 2004

Prikkels voor intermediaire kennisinstellingen

Publicatie

Hoe kan TNO ertoe worden aangezet meer maatschappelijke meerwaarde te creëren?

14 april 2004

Achtergrondnotitie bij het Centraal Economisch Plan 2004 over "De Duitse economie bezien vanuit Nederland"

Publicatie

Achtergrondnotitie bij het Centraal Economisch Plan 2004 over "De Duitse economie bezien vanuit Nederland" .

30 maart 2004

De Nederlandse ICT-industrie en multinationals; de relatie tussen prestaties en competenties

Publicatie

Prestaties Nederlandse ICT-industrie beter dan uit de huidige statistieken blijkt.