Zoekresultaten

Er zijn 35 zoekresultaten voor *.
2 november 2009

Privaat en sociaal rendement onderwijs

Het privaat en sociaal rendement van onderwijs en de relatie met de publieke uitgaven aan onderwijs.

15 september 2009

Arbeidskosten per eenheid product MEV 2010

In dit memorandum wordt de ontwikkeling van de arbeidskosten per eenheid product in Nederland en van de concurrenten meer gedetailleerd besproken.

1 september 2009

Uitsplitsing naar vakbekwaamheid van arbeidsmarktdata in GTAP: een benadering gebaseerd op ILO en UBS data

In dit memorandum stellen we een benadering voor om data die kan worden gebruikt in de context van toegepaste algemeen evenwichtsmodellen, uit te splitsen naar bekwaamheden, in het bijzonder als wordt gewerkt met de GTAP dataset.

1 september 2009

Uitsplitsing naar vakbekwaamheid van arbeidsmarktdata in GTAP: een benadering gebaseerd op ILO en UBS data

In dit memorandum stellen we een benadering voor om data die kan worden gebruikt in de context van toegepaste algemeen evenwichtsmodellen, uit te splitsen naar bekwaamheden, in het bijzonder als wordt gewerkt met de GTAP dataset.

19 augustus 2009

Beoordeling CPB FES-ronde selectieve continuering

Een beoordeling van 14 projecten, met de vraag of een project naar verwachting bijdraagt aan de maatschappelijke welvaart.

19 augustus 2009

Beoordeling CPB FES-ronde selectieve continuering

Een beoordeling van 14 projecten, met de vraag of een project naar verwachting bijdraagt aan de maatschappelijke welvaart.

11 augustus 2009

Variabele bezettingsgraden

In dit memorandum wordt het model zoals beschreven in Elbourne et al. (2009) uitgebreid met een functie waarmee verschillende bezettingsgraden kunnen worden ingesteld.

11 augustus 2009

Variabele bezettingsgraden

In dit memorandum wordt het model zoals beschreven in Elbourne et al. (2009) uitgebreid met een functie waarmee verschillende bezettingsgraden kunnen worden ingesteld.

11 augustus 2009

Naar een DSAE model voor beleidsanalyse in Nederland

Dit memorandum presenteert een dynamisch stochastisch algemeen evenwichtsmodel voor een kleine open economie met verstorende belastingen.