Zoekresultaten

Er zijn 5 zoekresultaten voor *.
24 maart 2017

De rol van prijsindexobligaties bij de financiering van overheidsschulden

Publicatie

De markt voor prijsindexobligaties (inflation-linked bonds, afgekort ILBs) is groeiende, maar nog steeds klein vergeleken met die voor nominale overheidsobligaties. Dit discussion paper werpt de vraag op waarom overheden niet meer gebruik maken van ILBs om hun schulden te financieren?

9 april 2008

De invloed van demografische onzekerheid op de openbare financiën in Nederland

Publicatie

Hoe onzeker zijn de gevolgen van vergrijzing voor de Nederlandse openbare financiën?

17 maart 2006

Vergrijzing en de houdbaarheid van de Nederlandse openbare financiën

Publicatie

De vergrijzing van de Nederlandse bevolking brengt de houdbaarheid van de openbare financiën in gevaar.

13 juni 2005

Kunnen we ons een langer en gezonder leven veroorloven?

Publicatie

Betere gezondheid geen remedie tegen stijgende levensverwachting.

1 januari 1996

Over de relatie tussen inflatie en nominale overheidsverplichtingen; de rol van onafhankelijkheid van de Centrale Bank

Publicatie

Over de relatie tussen inflatie en nominale overheidsverplichtingen; de rol van onafhankelijkheid van de Centrale Bank