Zoekresultaten

Er zijn 396 zoekresultaten voor *.
8 juni 2004

De maatschappelijke opbrengsten van wetenschappelijk onderzoek: Een literatuuroverzicht

Publicatie

Dit memorandum geeft een overzicht van de empirische kennis over de effecten van publiek gefinancierd wetenschappelijk onderzoek.

7 mei 2004

Economische effecten van een verlaging van de administratieve lasten

Publicatie

Wat zijn de economische effecten van het kabinetsvoornemen om de administratieve lasten met 25% terug te brengen?

8 april 2004

De macro-economische effecten van arbeidsduurverlenging

Publicatie

Deze notitie presenteert de macro-economische effecten van arbeidsduurverlenging.

31 maart 2004

De invoering van een no-claimteruggaveregeling in de ZFW

Publicatie

Deze notitie documenteert een aantal varianten voor de introductie van een eigen risico die zijn gebruikt voor de Memorie van Toelichting van de no-claimteruggaveregeling

9 maart 2004

Uitvoering van regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA)

Publicatie

Plausibiliteitsbeoordeling SZW-analyses over de wijze van uitvoering WGA-regeling

18 februari 2004

Gelijke beschikbaarheid, ongelijke handhaving? Een onderzoek naar de consequenties van de regionale verdeling van het politiebudget

Publicatie

Huidige verdeling politiebudget tussen korpsen leidt tot ongelijkheid bij handhaving.

4 februari 2004

Effecten van Belastingplan 2004 op mobiliteit en milieu

Publicatie

Op verzoek van vier ministeries brengt CPB de te verwachten effecten op mobiliteit en milieu in kaart

5 januari 2004

Centrale doelen, decentrale uitvoering; over de do's and don'ts van prestatieprikkels voor semi-publieke instellingen

Publicatie

De voors en tegens van prestatieprikkels voor semi-publieke instellingen op een rijtje.

9 oktober 2003

De economische effecten van de bijleenregeling

Publicatie

Het ministerie van Financiën heeft het CPB gevraagd wat de economische effecten zijn van de "bijleenregeling"

19 juni 2003

Contra-expertise effecten BTW-verlaging arbeidsintensieve diensten

Publicatie

Deze notitie schetst een analytisch kader voor bestudering van de effecten van de BTW-verlaging op de werkgelegenheid.