25 augustus 2022
CPB Column - Petra Messelink

Gezocht: alleskunners die gaan voor beter (onderbouwd) beleid

Photo of Petra Messelink
Het kabinet onderhandelt deze week over de begroting voor 2023. Voor CPB’ers bijzonder om op zo’n moment extra te ervaren hoe relevant hun werk is. De nieuwste verwachtingen over de ontwikkeling van de economie en de koopkracht, die wij vorige week publiceerden, spelen namelijk een belangrijke rol in die onderhandelingen. Met die gegevens in de hand kunnen betere beleidsbeslissingen genomen worden.
Petra Messelink
eindredacteur bij het Centraal Planbureau
Photo of Petra Messelink

Deze blog is in samenwerking met de afdeling HR geschreven.

Juist dat aspect van het werk wordt door medewerkers vaak genoemd als reden om bij het CPB te werken. ‘Je merkt hoeveel impact het CPB heeft’, ‘Een mooie combinatie van analyses maken en een maatschappelijke invulling geven aan het werk’, zijn citaten van medewerkers. En ook het feit dat aan de onderzoeksuitkomsten in Kamerdebatten en beleidstukken regelmatig gerefereerd wordt, ervaart menigeen als een bonus.

Nieuwe collega’s

Waarom schrijven we een blog hierover? Enerzijds om een kijkje in onze keuken te geven, anderzijds om aan te geven dat we nieuwe collega’s nodig hebben. Ambitieuze economen of econometristen, starters of geroutineerde wetenschappelijk medewerkers of -onderzoekers, stagiairs/trainees (naast economen, ook bijvoorbeeld op het gebied van communicatie), we hebben ze allemaal nodig. Het is daarom mogelijk om door het jaar heen open sollicitaties te sturen. 

En… daarnaast zijn we op dit moment zelfs specifiek op zoek naar mensen die bij ons willen meewerken aan de ramingen, zoals de augustusraming die we vrijdag publiceerden of de Macro-Economische Verkenning die met Prinsjesdag wordt uitgebracht.
 
Zoals uit de raming en uit recent onderzoekswerk wel blijkt, is er een omslag gaande op de arbeidsmarkt. Banen liggen in sommige sectoren voor het oprapen, het aanbod van personeel kan niet op tegen de vraag. Ook de (semi-)publieke sector – en het CPB –  heeft daarmee te maken. We merken dat mensen graag bij ons willen werken, maar ook dat er meer dan voorheen gekozen kan worden uit een breed scala aan mogelijkheden. Daarom willen we onze vacatures ook via deze column onder de aandacht brengen. 

Onafhankelijk

Het CPB valt organisatorisch onder het ministerie van Economische Zaken, maar is inhoudelijk onafhankelijk. We werken voor de beleidsmakers: economisch inzicht kan ons inziens leiden tot beter beleid. En daar heeft elke burger in Nederland wat aan. Juist het feit dat wij ergens naar gekeken hebben, maakt vaak al het verschil. Dan gaat het bijvoorbeeld over de certificeringen van berekeningen, waarbij wij aangeven of de berekening van anderen aan de maat is. 

Daarnaast bepalen we zelf onze onderzoeksagenda, op basis van verzoeken en signalen vanuit de politiek, de departementen, de wetenschap en het maatschappelijk debat. Wij verdiepen ons – gevraagd en ongevraagd – in die zaken waarvan we verwachten dat die relevant zijn voor de maatschappij. En dat gaat dan om onderwerpen als de ontwikkeling van de rente, (verdeling van) belastingen, de economische verwevenheid met China tot de kosten van levensonderhoud, wmo-ouderenzorg en schooladviezen.   

Inspirerende werksfeer

Naast het relevante werk (iemand hoorde zelfs een keer dat het CPB de superleague is van de beleidseconomen) kunnen andere zaken genoemd worden die het CPB aantrekkelijk maken als werkgever. Zo zijn er ruime ontwikkel- en opleidingsmogelijkheden (ook bijvoorbeeld om te promoveren) en zijn er voldoende mogelijkheden om hybride te werken (in het kader van een goede mix tussen werk en privé). In 2019 kreeg het CPB zelfs het predicaat Beste Overheidswerkgever. Aanleiding hiervoor was een medewerkerstevredenheidsonderzoek dat het CPB in april 2019 uitvoerde. De score is gebaseerd op de resultaten die het bureau scoorde op: werkgeverschap, organisatietrots, organisatierichting, waardering, werktrots en het benutten van talent.

Dat sluit aan bij misschien wel de belangrijkste reden waarom mensen graag bij het CPB (komen) werken. En dat is de prettige, inspirerende werksfeer, waarbij er oog en respect is voor iedereen.  Maar dat is iets wat je zelf moet ervaren. Dus ben je een starter of heb je ervaring overweeg dan of dit de plek is waar jij aan de slag wilt gaan.

Petra Messelink 


 

alle columns en artikelen

Petra Messelink

eindredacteur bij het Centraal Planbureau

Neem contact op
Recente CPB columns

alle columns en artikelen