19 juni 2014

Roads to recovery

CPB publiceert boek over mogelijkheden voor economisch herstel

Persbericht
De recessie van de afgelopen jaren ('Grote Recessie') heeft de veerkracht van de Nederlandse economie niet aangetast. Binnen tien jaar kan de Nederlandse economie terugkeren naar de groei van voor de crisis. Maar dat is geen automatisme en de precieze vorm van het herstel hangt af van de ontwikkeling van binnenlandse en buitenlandse bestedingen.

Dit concluderen George Gelauff, Debby Lanser, Albert van der Horst en Adam Elbourne in het vandaag verschenen CPB Boek Roads to Recovery.

In het boek wordt onderzocht welke aanwijzingen er op dit moment zijn voor ‘de wegen naar herstel’. Op basis van diepgaande analyses van de financiële markten, de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de productiviteit, de consumptie en de situatie in Europa presenteren de auteurs de bouwstenen voor drie mogelijke scenario’s voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie in het komende decennium.

De lage groei en hoge werkloosheid die de Grote Recessie kenmerken, zijn niet permanent. De Nederlandse economie is veerkrachtig. De groei van de productiviteit kan terugkeren naar waardes van voor de crisis, afhankelijk van variatie in technologische en internationale ontwikkelingen. De werkgelegenheid kan groeien en ook de werkloosheid kan zich herstellen tot haar evenwichtsniveau. Dit herstel kost echter tijd en er blijven risico’s, waardoor de bestedingen van consumenten en overheden nog lange tijd onder druk blijven staan.

Herstel op de financiële markten en op de huizenmarkt is essentieel. Kredietbeperkingen voor consumenten en bedrijven nemen af als het vertrouwen in de financiële sector herstelt. Een toenemende inflatie en stijgende huizenprijzen dragen bij aan vermindering van de schuldendruk op overheden en huishoudens. Het tempo van het herstel hangt in belangrijke mate af van het moment waarop deze positieve terugkoppelingen plaatshebben.

Om de verschillende opties te duiden, worden er in ‘Roads to Recovery’ drie scenario’s uitgewerkt. In het 'Aantrekkend Herstel' scenario groeit de economie snel, waardoor de arbeidsmarkt herstelt. In deze bloeiende economie versterken vraag en aanbod elkaar. In het 'Gematigd Herstel' scenario herstelt de groei ook, maar minder uitbundig. Dat vraagt om meer geduld op de arbeidsmarkt. In het 'Uitgesteld Herstel' scenario zijn de problemen op de financiële markten en de huizenmarkt niet opgelost. De vraag van consumenten en overheden blijft beperkt. Beperkte mondiale groei zet een rem op de internationale bestedingen. In dit scenario blijft herstel lang uit en blijft de werkloosheid langdurig op hoog niveau.

Tabel 'Kerncijfers drie herstelscenario's'

In het boek wordt onderzocht welke aanwijzingen er op dit moment zijn voor ‘de wegen naar herstel’. Op basis van diepgaande analyses van de financiële markten, de woningmarkt, de arbeidsmarkt, de productiviteit, de consumptie en de situatie in Europa presenteren de auteurs de bouwstenen voor drie mogelijke scenario’s voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie in het komende decennium.

De lage groei en hoge werkloosheid die de Grote Recessie kenmerken zijn niet permanent. De Nederlandse economie is veerkrachtig. De groei van de productiviteit kan terugkeren naar waardes van voor de crisis, afhankelijk van variatie in technologische en internationale ontwikkelingen. De werkgelegenheid kan groeien en de ook de werkloosheid kan zich herstellen tot haar evenwichtsniveau. Dit herstel kost echter tijd en er blijven risico’s, waardoor de bestedingen van consumenten en overheden nog lange tijd onder druk blijven staan.

Herstel op de financiële markten en de huizenmarkt is essentieel. Kredietbeperkingen voor consumenten en bedrijven nemen af als het vertrouwen in de financiële sector herstelt. Een toenemende inflatie en stijgende huizenprijzen dragen bij aan vermindering van de schuldendruk op overheden en huishoudens. Het tempo van het herstel hangt in belangrijke mate af van het moment waarop deze positieve terugkoppelingen plaatshebben

Om de verschillende opties te duiden worden er in ‘Roads to Recovery’ drie scenario’s uitgewerkt. In het 'Aantrekkend Herstel' scenario groeit de economie snel, waardoor de arbeidsmarkt herstelt. In deze bloeiende economie versterken vraag en aanbod elkaar. In het 'Gematigd Herstel' scenario herstelt de groei ook, maar minder uitbundig. Dat vraagt om meer geduld op de arbeidsmarkt. In het 'Uitgesteld Herstel' scenario zijn de problemen op de financiële markten en de huizenmarkt niet opgelost. De vraag van consumenten en overheden blijft beperkt. Beperkte mondiale groei zet een rem op de internationale bestedingen. In dit scenario blijft herstel lang uit en blijft de werkloosheid langdurig op hoog niveau.

Lees ook de bijbehorende CPB Achtergronddocumenten 'De Nederlandse arbeidsmarkt tijdens de Grote Recessie', 'Drie herstelscenario's voor de periode 2014-2023' en 'Drie scenario's voor Europees economisch herstel'.

.

Downloads

Roads to recovery
Engels, Pdf, 5.4 MB

Auteurs

George Gelauff
Albert van der Horst