Kopafbeelding cijfers CPB

Kortetermijnraming september 2018

Short-term forecast, 18 september 2018

De Nederlandse economie staat nog steeds in bloei, met groeicijfers van 2,8% dit jaar en 2,6% in 2019. De werkloosheid daalt naar 3,5% en de meeste huishoudens zien hun koopkracht er op vooruitgaan. De expansieve begroting en het relatief ruime monetair beleid spelen daarbij een rol. Er zijn wel toenemende onzekerheden die de economie negatief kunnen beïnvloeden. Dit geldt voor handelsconflicten die kunnen ontstaan, het onzekere Italiaanse begrotingsbeleid en de mogelijke cliff-edge Brexit. Door de sterke conjunctuur staan de overheidsfinanciën in de plus. Het begrotingssaldo dat geschoond is voor de stand van de conjunctuur daalt in 2019 echter naar een tekort van 0,4% van het bbp.

Conclusies

Lees het bijbehorende persbericht, de Macro Economische Verkenning 2019, bekijk de uitgelichte onderwerpen (tekstkaders) en lees het bijbehorende CPB Achtergronddocument over de koopkracht.

Fan charts

Lees het CPB Achtergronddocument, bekijk de nieuwste  fan charts en bekijk de Open data (csv).

Deze grafiek toont de groei van het Bruto Binnenlands Product in Nederland van 2011 t/m 2019

Kerngegevenstabel 2016-2019, 18 september 2018

Internationale economie
  2016 2017 2018 2019
Relevant wereldhandelsvolume goederen en diensten (%) 3,6 4,9 3,4 4,0
Concurrentenprijs (goederen en diensten, exclusief grond- en brandstoffen (%) -3,5 2,1 0,8 1,3
Olieprijs (dollars per vat) 44,3 55,0 72,5 72,2
Eurokoers (dollar per euro) 1,11 1,13 1,19 1,17
Lange rente Nederland (niveau in %) 0,3 0,5 0,6 0,7
Volume bbp en bestedingen
  2016 2017 2018 2019
Bruto binnenlands product (bbp, economische groei, %) 2,2 2,9 2,8 2,6
Consumptie huishoudens (%) 1,1 1,9 2,7 2,3
Consumptie overheid (%) 1,3 1,1 2,0 2,8
Investeringen (inclusief voorraden, %) -6,7 4,4 4,6 4,1
Uitvoer van goederen en diensten (%) 1,7 5,3 3,0 4,2
Invoer van goederen en diensten (%) -2,0 4,9 3,3 4,8
Prijzen, lonen en koopkracht (toelichting/begrippen)
  2016 2017 2018 2019
Prijs bruto binnenlands product (%) 0,5 1,2 2,0 2,5
Uitvoerprijs goederen en diensten (exlusief energie, %) -1,4 1,9 1,2 1,5
Prijs goedereninvoer (%) -4,5 4,2 2,2 1,2
Inflatie (geharmoniseerde consumentenprijsindex, hicp, %) 0,1 1,3 1,6 2,5
Loonvoet bedrijven (per uur, %) 0,7 1,2 2,8 4,0
Contractloon bedrijven (%) 1,5 1,6 2,0 2,9
Koopkracht, statisch, mediaan, alle huishoudens (%) 2,6 0,3 0,4 1,5
Arbeidsmarkt
  2016 2017 2018 2019
Beroepsbevolking (%) 0,4 0,8 1,1 1,0
Werkzame beroepsbevolking (%) 1,3 2,1 2,1 1,5
Werkloze beroepsbevolking (in duizend personen) 538 438 355 320
Werkloze beroepsbevolking (niveau in % beroepsbevolking) 6,0 4,9 3,9 3,5
Werkgelegenheid (in uren, %) 2,0 1,9 2,1 1,5
Overig
  2016 2017 2018 2019
Arbeidsinkomensquote bedrijven (niveau in %) (a) 73,6 73,4 73,7 74,3
Arbeidsproductiviteit bedrijven (per uur, %) 0,2 0,9 0,8 1,2
Individuele spaarquote (niveau in % beschikbaar inkomen) 3,6 2,9 3,1 2,9
Saldo lopende rekening (niveau in % bbp) 8,1 10,5 10,1 9,9
Collectieve sector (toelichting/begrippen)
  2016 2017 2018 2019
EMU-saldo (% bbp) 0,0 1,2 0,9 1,0
EMU-schuld (ultimo jaar, % bbp) 62,0 57,1 53,0 49,1
Collectieve lasten (% bbp) 38,4 38,7 38,7 39,2
Bruto collectieve uitgaven (% bbp) 44,0 42,9 42,5 42,4

Aanvullende kerngegevens 2016-2019

Investeringen en uitvoer
  2016 2017 2018 2019
Bruto investeringen bedrijvensector (exclusief woningen %) -15,9 5,5 4,1 3,4
Investeringen bedrijven in woningen (%) 21,7 12,0 8,5 5,9
Uitvoer van binnenslands geproduceerde goederen (exclusief energie, %) 3,7 5,6 3,1 3,6
Wederuitvoer goederen (exclusief energie, %) 5,6 8,7 5,1 6,0
Prijzen,overheid, nationale cpi en contractloon marktsector (toelichting/begrippen)
  2016 2017 2018 2019
Nationale consumenten prijsindex (cpi, %) 0,3 1,4 1,6 2,4
Afgeleide nationale consumentenprijsindex (cpi, %) 0,3 1,4 1,3 1,4
Loonvoet sector overheid (%) 2,5 3,0 3,5 3,4
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers (%) 2,3 0,7 2,9 2,9
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc, %) 0,2 1,5 1,7 1,6
Prijs intermediair verbruik (%) 0,3 1,3 2,2 2,3
Prijs bruto overheidsinvesteringen (iboi, %) -0,2 1,3 1,5 1,9
Prijs nationale bestedingen (%) 0,4 1,2 1,9 2,6
Prijs toegevoegde waarde bedrijven (%) 0,0 1,1 1,9 2,0
Contractloon marktsector (%) 1,5 1,7 2,0 3,0
Diverse kerngegevens (in niveaus) (toelichting/begrippen)
  2016 2017 2018 2019
Bruto binnenlands product (bbp, in miljarden euro's) 708,3 737,0 772,7 812,8
Bevolking (in duizenden personen) 17030 17132 17220 17300
Beroepsbevolking (in duizenden personen) 8942 9017 9115 9210
Werkloze beroepsbevolking nationale definitie (in duizenden personen) 581 471 390 350
Werkloze beroepsbevolking nationale definitie niveau, % beroepsbevolking) 7,3 5,9 4,8 4,3
Bruto modaal inkomen (euro) 33500 34000 35000 36000
EMU-saldo structureel (EC-methode, % bbp) 0,5 0,8 0,2 -0,4

Bijlagen

Deel deze pagina