Kopafbeelding perscentrum CPB

Economie bloeit, maar internationale onzekerheden worden sterker

Gepubliceerd: 18 september 2018

De Nederlandse economie staat nog steeds in bloei, met groeicijfers van 2,8% dit jaar en 2,6% in 2019. De werkloosheid daalt naar 3,5% en de meeste huishoudens zien hun koopkracht er op vooruitgaan. De expansieve begroting en het relatief ruime monetair beleid spelen daarbij een rol. Er zijn wel toenemende onzekerheden die de economie negatief kunnen beïnvloeden. Dit geldt voor handelsconflicten die kunnen ontstaan, het onzekere Italiaanse begrotingsbeleid en de mogelijke cliff-edge Brexit. Door de sterke conjunctuur staan de overheidsfinanciën in de plus. Het begrotingssaldo dat geschoond is voor de stand van de conjunctuur daalt in 2019 echter naar een tekort van 0,4% van het bbp. Dat concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de Macro Economische Verkenning (MEV) die zojuist is gepubliceerd. De nieuwste economische vooruitzichten, waarin de jongste besluitvorming van het kabinet is verwerkt, wijken nauwelijks af van de in augustus gepubliceerde voorlopige raming (cMEV).

Ga direct naar de cijfers. De infographic met conclusies is onderaan deze pagina ook als bijlage-bestand te downloaden.

 

  2017 2018 2019
Bbp-groei zet door 2,9 2,8 2,6
Werkloosheid naar laagste niveau sinds 2001 4,9 3,9 3,5
Verhoging lage btw-tarief duwt inflatie omhoog 1,3 1,6 2,5
Koopkracht in de lift 0,3 0,4 1,5
Begrotingsoverschot 1,2 0,9 1,0
Overheidsschuld neemt verder af 57 53 49

In de beschouwing van deze MEV beschrijft het CPB hoe Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats kan blijven voor het bedrijfsleven zonder de doorsluisfunctie te vergroten (MEV, pagina 14) . De MEV besteedt verder speciale aandacht aan onder andere de kans op het bereiken van de AOW-leeftijd, de zelfstandigenaftrek, de achterblijvende inkomensgroei, klimaatbeleid, het mededingingsbeleid in het Regeerakkoord en het idee van een belasting op robots (overzicht tekstkaders). 

Mogelijke vragen en antwoorden:
Waardoor stijgt de koopkracht in 2019 zoveel harder dan in 2018? 
Dit komt doordat de lonen harder stijgen dan in 2018 en door de aanpassingen in de inkomstenbelasting die het kabinet in 2019 invoert. Gezinnen met kinderen profiteren van de hogere kinderbijslag.
 
Waarom denkt het CPB dat de lonen harder gaan stijgen? 
De loonstijging is volgend jaar groter doordat de krapte op de arbeidsmarkt verder toeneemt. De hogere inflatie in 2019 leidt bovendien tot hogere looneisen.

Waardoor valt de economische groei in 2019 lager uit? 
De economische groei is in 2019 net wat lager doordat de woningmarkt minder uitbundig is en de netto uitvoer iets daalt.
 
Worden de intensiveringen uit het Regeerakkoord uitgevoerd? 
Vooralsnog blijkt de overheid niet alle uitgaven te kunnen realiseren die in het Regeerakkoord zijn afgesproken. Dit is in 2018 vooral bij infrastructuur en defensie het geval.

Wordt de btw-verhoging doorberekend in de prijzen die consumenten betalen? 
Ja, de btw-verhoging wordt – net als de verhoging van de energiebelasting en de ODE – doorberekend aan de consument. Het directe effect van de btw-verhoging op de inflatie bedraagt +0,6%-punt. De hogere energielasten verhogen de inflatie met een verdere 0,3%-punt. Het totale effect van lastenverhogingen op de inflatie bedraagt +1%-punt.

Waarom rekent het CPB met een hogere zorgpremie dan het kabinet? 
Dit komt voornamelijk door een verschil in de raming van de inzet van reserves door zorgverzekeraars. In de raming van het kabinet worden de zorgpremies gedrukt doordat zorgverzekeraars beperkt interen op hun reserves, terwijl in de raming van het CPB de zorgverzekeraars hun reserves beperkt aanvullen.

Economie bloeit, internationale onzekerheden

Bijlagen

Deel deze pagina