Publicaties

15 december 2004

Ontwikkelingslanden en het EU-landbouw- en voedselbeleid

In dit memorandum wordt dieper ingegaan op het problematische karakter van het EU-landbouwbeleid in zijn relatie met de ontwikkelingslanden.

20 juli 2004

De Economische Marginalisering van de Nederlandse Landbouw

De Nederlandse landbouw stagneert: een teken van economische zwakte van de rest van de economie.

20 juli 2004

Kunnen natuur- en landschapswaarden zinvol in euro's worden uitgedrukt?

In deze notitie wordt de bruikbaarheid van de 'contingent valuation methode' kritisch beoordeeld.