Zoekresultaten

Er zijn 18 zoekresultaten voor *.
16 juni 2006

Handle with care! Sturingsmodellen voor een doelmatige ouderenzorg.

Het huidige bekostigingsmodel voor de ouderenzorg in de AWBZ kent weinig prikkels tot doelmatigheid.

31 maart 2006

Empirische invulling zorgmodel

Dit memorandum is de technische rapportage van het zorgmodel waarin dieper wordt ingegaan op de specificaties in het model en de empirische invulling daarvan.

30 maart 2006

Zorg in model; algemene structuur en varianten

In dit memorandum (en het technische deel B) wordt een model voor de Nederlandse gezondheidszorgsector beschreven.

22 maart 2006

Samenhang tussen AWBZ en andere voorzieningen

Dit memorandum gaat in op de samenhang tussen AWBZ-zorg voor ouderen en andere voorzieningen die voor ouderen van belang zijn om goed te kunnen functioneren.

26 november 2004

Vier toekomstscenario's voor overheid en zorg

Zorguitgaven groeien sneller dan BBP.

23 maart 2004

Momentopname van de AWBZ: een analyse van de sterke en zwakke punten

Nog ruimte voor verbetering van gemoderniseerde Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten.

16 juli 2001

Een scenario voor de zorguitgaven 2003-2006

Sterke stijging uitgaven aan gezondheidszorg verwacht.