Zoekresultaten

Er zijn 18 zoekresultaten voor *.
24 april 2009

Beoordeling projecten innovatie en onderwijs 2008: analyse ten behoeve van toewijzing FES-gelden

Publicatie

Globale toetsing van 23 projecten, ingediend in het kader van een door het kabinet vastgesteld budget vanuit het FES.

10 april 2009

Second opinion over Strategische welvaartseffecten kanaalzone Gent-Terneuzen

Publicatie

In deze notitie wordt een second opinion gegeven over de uitkomsten van de strategische welvaartseffecten.

10 april 2009

Second opinion over 'Directe transporteffecten Kanaal Gent-Terneuzen, resultaten nulalternatief en projectalternatieven'

Publicatie

In deze notitie geeft het CPB een second opinion over de directe transporteffecten van het Kanaal Gent-Terneuzen.

3 maart 2009

Second opinion op MKBA Oplossingsrichtingen Kanaalzone Gent-Terneuzen, concept eindrapport

Publicatie

In deze CPB-notitie wordt een second opinion gegeven over de MKBA van de projectalternatieven voor de Kanaalzone Gent-Terneuzen.

2 maart 2009

Het belang van openbaar vervoer: de maatschappelijke effecten op een rij

Publicatie

Deze studie laat zien hoe prestaties op maatschappelijke doelen voor het ov herkenbaar terugkomen als baten in KBA's.

23 februari 2009

Werkgelegenheidseffecten deelname JSF programma

Publicatie

CPB geeft een contra-expertise van een rapport over het JSF programma opgesteld door PricewaterhouseCoopers.

7 januari 2009

Van optimale naar praktische richtlijnen voor de veiligheid in door dijken omsloten gebieden

Publicatie

Dit memorandum laat zien wat de implicaties zijn van de optimale oplossing in het geval er verschillen zijn in kosten en opbrengsten tussen gebieden die door dijken zijn omsloten.

5 januari 2009

Beoordeling rapport Olympisch Plan 2028 (concept juni 2008)

Publicatie

EZ vraagt het CPB de MBKA van het 'Olympisch Plan 2028' opgesteld door Sport2B uit Hoofddorp, te beoordelen.