Zoekresultaten

Er zijn 318 zoekresultaten voor *.
21 september 2004

Werkgelegenheidsbarometer

Publicatie

Dit memorandum geeft een toelichting op de vernieuwde werkgelegenheidsbarometer.

17 september 2004

Banenloos herstel in de Verenigde Staten

Publicatie

Dit is een achtergrondmemorandum bij het gelijknamige kader 'Banenloos herstel in de Verenigde Staten' in de MEV 2005.

25 augustus 2004

Vermindering van de administratieve lasten in de Europese Unie

Publicatie

Dit memorandum beschouwt de directe en indirecte effecten van het verminderen van de administratieve lasten voor bedrijven.

29 april 2004

Kunnen arbeidsmarktinstituties de werkloosheidsvoeten in de nieuwe lidstaten van de EU verklaren?

Publicatie

Arbeidsmarktinstituties verklaren slechts klein deel werkloosheid.

1 april 2004

Explaining the growth of part-time employment; factors of supply and demand

Publicatie

Nederland heeft het hoogste aandeel deeltijdwerk van alle OESO-landen en de groei van deeltijdwerk blijft zich doorzette

22 maart 2004

Verwerking wet Verlenging Loondoorbetaling bij Ziekte in CEP 2004

Publicatie

Dit memorandum gaat in op de effecten van de verschuiving van de WAO-lasten naar doorbetaald loon bij ziekte.

14 januari 2004

Arbeidsmigratie uit de Midden- en Oost-Europese toetredingslanden

Publicatie

SZW vraagt CPB actuele raming op te stellen van de arbeidsmigratiestroom uit Midden- en Oost-Europese toetredingslanden

15 oktober 2003

Effecten loonmatiging in 2004 en 2005

Publicatie

De economische effecten van de afspraak tot loonmatiging in 2004 en 2005

6 oktober 2003

Herverdelingseffecten van Immigratie

Publicatie

In dit memorandum bestuderen we de voor- en nadelen die de autochtone bevolking ten deel vallen door immigratie.

19 juni 2003

Contra-expertise effecten BTW-verlaging arbeidsintensieve diensten

Publicatie

Deze notitie schetst een analytisch kader voor bestudering van de effecten van de BTW-verlaging op de werkgelegenheid.