Zoekresultaten

Er zijn 30 zoekresultaten.
17 december 2009

De invloed van sociaal kapitaal op criminaliteit: aanwijzingen uit Nederland

Verschillen in sociaal kapitaal tussen Nederlandse gemeenten verklaren mede de verschillen in criminaliteit.

16 december 2009

Algemeen rapport AIECE; ingediend op de algemene vergadering van 5-6 november 2009

De afname van de wereldproductie zal in 2009 de grootste zijn na de Tweede Wereldoorlog.

11 december 2009

Second opinion kKBA Agenda voor de Afsluitdijk

Verkeer en Waterstaat heeft het CPB verzocht een second opinion te geven op de kKBA die is uitgevoerd door Decisio BV i.s.m. Tauw

27 november 2009

Beoordeling 16 projecten in het kader van het Budget Nota Ruimte

Een overzicht van beoordelingen van 16 projecten t.b.v. een afweging voor de besteding van het zogenoemde Nota Ruimtebudget van 1 mld euro.

25 november 2009

Ontwikkeling en verdeling van de marginale druk in 2001-2011

Een analyse en de feitelijke ontwikkeling van de effectieve marginale druk op looninkomen in Nederland tussen 2001 en 2011.

16 november 2009

Probleemanalyse en daaruit volgende project- en nulalternatieven in KBA's

Dit memorandum omschrijft aan de hand van voorbeelden wat een project is en wat een bijpassend nulalternatief is.

12 november 2009

De bijdrage van handelsbeleid aan de openheid van de Nederlandse economie

De toename van de handel wordt vooral door de toename van het bbp veroorzaakt.

6 november 2009

Nieuwe openbaarvervoerverbinding tussen Amsterdam en Almere niet rendabel

De aanleg van een nieuwe IJmeerlijn voor openbaar vervoer tussen Amsterdam en Almere is maatschappelijk niet rendabel.

5 november 2009

Maatschappelijke kosten en baten van verstedelijkingsvarianten en openbaarvervoerprojecten voor Almere

Onderzoek naar de combinatie van verstedelijkingsalternatieven voor Almere en daaraan gekoppelde spoorinvesteringen.

24 september 2009

Toelichting beoordelingsmethodiek projectbeoordelingen

In dit memorandum wordt kort uitgelegd wat de welvaarteconomische voorwaarden voor subsidieverlening zijn en hoe deze in projectbeoordelingen worden toegepast.