Zoekresultaten

Er zijn 205 zoekresultaten voor *.
18 juni 2007

Publieke en private rollen bij de weginfrastructuur: een verkenning van het marktfalen, overheidsinstrumenten en overheidsfalen.

Publicatie

Aan de hand van een 'maaiveld'-situatie bespreken wij redenen voor marktfalen waardoor de voorziening van weginfrastructuur door de markt mogelijk niet optimaal is vanuit een welvaartperspectief.

19 december 2006

Turken in Nederland en Duitsland; de arbeidsmarktpositie vergeleken

Publicatie

Naarmate men beter is geïntegreerd, zal men doorgaans betere perspectieven hebben op de arbeidsmarkt.

23 oktober 2006

Grote Stedenbeleid na 2009

Publicatie

Het CPB is gevraagd mee te denken over de vorm en de mogelijkheden van een toekomstig grotestedenbeleid

4 oktober 2006

Beoordeling projecten ruimtelijke economie, innovatie en onderwijs; analyse ten behoeve van de FES-meevaller 2006.

Publicatie

Naar aanleiding van een FES-meevaller van 1 mld euro voor 2006 is het CPB gevraagd verschillende projecten te toetsen. D

29 september 2006

Welvaart en leefomgeving; een scenariostudie voor Nederland in 2040

Publicatie

Nederland verandert. Hoe kan Nederland zich de komende decennia, tot 2040, ontwikkelen?

14 juni 2006

Het effect op de veiligheid van een strenger handhavingsbeleid en een politietoezicht in Nederland.

Publicatie

In deze studie schatten we het effect op de veiligheid van een strenger handhavingsbeleid en een politietoezicht dat gericht is op de meest onveilige plekken.

7 juni 2006

Geluidsnormen voor Schiphol; een welvaartseconomische benadering.

Publicatie

Geluidshinder is een negatief extern effect van luchtvaart en doet zich vooral voor rondom luchthavens in stedelijke gebieden.

27 april 2006

Knelpuntanalyse voor de corridor Rotterdam-Antwerpen. Ten behoeve van het Project Mainportcorridor Zuid (PMZ).

Publicatie

In het kader van het project Mainport Corridor Zuid wordt gewerkt aan voorstellen ter verbetering van de bereikbaarheid over de weg in de corridor tussen Rotterdam en Antwerpen.

24 april 2006

Validatie van het Airport Catchment Area Competition Model (ACCM)

Publicatie

Dit memorandum presenteert de validatie van het 'Airport Catchment Area Competition Model' aan de hand van de modeluitkomsten van diverse exercities.

23 december 2005

Bedrijfslocatiemonitor; de vraag naar ruimte voor economische activiteit tot 2040

Publicatie

Deze publicatie is gewijd aan verkenningen van de vraag naar ruimte van bedrijven en overheid in Nederland tot 2040.